Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., narozený 23. února 1966 v Praze, je profesorem vnitřního lékařství, přednostou Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze a vedoucím lékařem Transplantační laboratoře CEM IKEM.

V letech 1985 – 1991 studoval všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v roce 2005 jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.

V letech 1997-1998 pracoval v transplantační laboratoři v Essenu. Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, je školitelem Ph.D. studentů a řešitelem grantů MZ ČR, Grantové agentury ČR a EU s transplantační tématikou. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů.

Doposud publikoval mimo jiné 114 článků indexovaných v PubMed. Je hlavním autorem monografií Transplantace ledviny v klinické praxi a Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii.

Je předsedou České nefrologické společnosti pro rok 2012-2014, členem výboru České transplantační společnosti a Spolku lékařů českých v Praze.

Zobrazují se jen texty určené pro laiky. Jste-li nelékařský zdravotnický pracovník nebo student lékařské fakulty či zdravotnické školy, zobrazte si i texty určené pro odborníky. Jste-li lékař nebo lékárník, můžete si zobrazit všechny texty.

Články publikované na portálu

Podle posledních dat patří Česká republika v počtu dialyzovaných na milion obyvatel k evropské špičce

Datum: 17. 8. 2012 -

Rozhovor s novým předsedou České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha.

Akutní renální selhání

Datum: 28. 7. 2011 -

12. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o akutních selháních ledvin.

Léčba chronických onemocnění ledvin

Datum: 28. 7. 2011 -

17. února 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o léčbě chronických onemocnění ledvin.

Transplantace ledvin

Datum: 18. 6. 2010 -

12. srpna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se transplantacích ledvin.

Transplantace ledviny, příbuzenské transplantace

Datum: 31. 1. 2010 -

23. ledna 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., vedoucím nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se O transplantaci ledviny a příbuzenské transplantaci.

Videa a prezentace publikované na portálu

Prevence chronického onemocnění ledvin

Datum: 9. 12. 2013 -

V dubnu jsme se na Brodových dnech zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na to, jaké jsou možnosti prevence chronického onemocnění ledvin.  

O predialýze

Datum: 30. 4. 2013 -

Rozhovor s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., předsedou České nefrologické společnosti a přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha na Brodových dnech v Plzni dne 24. dubna.  

Peritoneální dialýza

Datum: 26. 8. 2011 -

V dalším díle pořadu portálu MojeMedicína a České televize o vyšetřovacích a léčebných metodách seznamuje prof. MUDr. Viklický, CSc.  a MUDr. Paříková, Ph.D.  z Institutu klinické a experimentální medicíny Praha laickou veřejnost s metodou peritoneální dialýzy.

Orgánové transplantace

Datum: 4. 8. 2011 -

Orgánová transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z těla jednoho člověka do druhého. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a tenké střevo. Lékaři z transplantačního centra IKEM vysvětlují laické veřejnosti, jak transplantace probíhají.