Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Zkušenosti českých lékařů

Jaké jsou zkušenosti českých lékařů s přípravkem Avastin?

Zajímavé kazuistiky zaslané portálu MojeMedicína nebo převzaté z lékařských časopisů najdete zde.

Navštivte také Knihovnu kazuistik na portálu MojeMedicina.cz, kde najdete také možnost zaslat nám své vlastní zkušenosti.