Na úvod sympózia k aktuálním otázkám biologické léčby prof. Vyzula srovnává reálný stav léčených pacientů s populačními predikcemi pro rok 2010 a 2011, podává stručnou informaci o subkutáním podání trastutumabu, o bevacizumabu v udržovací léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu a o nové léčbě metastazujícího maligního melanomu přípravkem Zelboraf (vemurafenib).

Pro lepší zážitek zvolte režim "celá obrazovka" (ikonka pod videem).

Zajímá vás jen část této přednášky? Vyberte si téma v obsahu:

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na XXXVI. Brněnských onkologických dnech ve dnech 19.-21. dubna 2012.

Další články

 1. Brněnské onkologické dny 2012 - webcast

  8. 5. 2012 -

  36. a 26. ročník, 1200 přihlášek, 32 odborných sekcí, více než 200 přednášek, 58 posterů, 8 samostatných sympósií, 3 dny, 14 stupnů celsia, polojasno, Brno.

 2. Biologická léčba nemocných s kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu - současný stav a výhledy - webcast

  9. 5. 2013 -

  Satelitní sympózium věnované cílené biologické léčbě karcinomu kolorekta a prsu uspořádala ve čtvrtek 19. dubna 2003 společnost Roche v rámci Brněnských onkologických dnů.  

 3. Biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra

  7. 5. 2011 -

  Přednáška zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche, konaném v rámci Brněnských onkologických dnů dne 21. dubna 2011.