Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Antiangiogenní antiVEGF léčba je v naší zemi dostupná od roku 2005. První indikace, ve které lékaři získali zkušenosti, byla léčba nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem v první linii a v kombinaci se všemi standardními režimy. Byl tak potvrzen jak klinický přínos a účinnost Avastinu, tak i bezpečnost léčby.

Od roku 2007 je Avastin registrován i pro léčbu nemocných s karcinomem prsuNSCLC a karcinomem ledviny. Indikace v kolorektálním karcinomu byla rozšířena i na vyšší linie léčby.

Kam dál pro informace:

Internetové stránky a projekty o přípravku Avastin pro odborníky:

  • Avastin.net - mezinárodní webové stránky
  • Registr Avastin - klinický registr pacientů s metastatickým onemocněním kolorekta, prsu a plic
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a  EMA

Všechny tyto indikace jsou od 1. 3. 2010 hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčba režimů s Avastinem je soustředěna do komplexních onkologických center. Jejich seznam je k dispozici také na www.linkos.cz.

Od konce roku 2011 je Avastin registrován pro léčbu nádorů vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice.

Klinický vývoj Avastinu pokračuje v řadě dalších indikací a typů nádorů.

Kolorektální karcinom
Zhoubné nádory plic
Zhoubné nádory prsu
Zhoubný nádor ledviny
Zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Avastin - Mechanismus účinku