Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .

Prezentace zazněla na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Praze. Hlavní téma: Medicína 21. století. Ostatní témata: Intenzivní péče o děti.

Podívejte se i na další prezentace z 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Další články

 1. Akutní manifestace PRES syndromu

  28. 3. 2012 -

  PRES syndrom (Posterior reversible encephalopathy syndrome) je vzácné onemocnění se závažným klinickým průběhem, jehož etiologie není v současné době plně objasněna. jedná se o neurotoxický stav spojený s charakteristickým CT nebo MRI nálezem. Příčinou je vazogenní edém mozku v souvislosti s neurotoxickým postižením.  U všech dětí, které jsou léčeny pro onemocnění asociovaná s PRES syndrom, je nutné přísné monitorování krevního tlaku a včasné zahájení antihypertenzní terapie.

 2. Čo sa môže skrývať za multiorgánovým zlyhaním?

  28. 3. 2013 -

  Rýžové mléko není vhodnou náhradou umělé výživy u malých dětí. V některých zemích se nedoporučuje podávat rýžové mléko dětem do 4,5 let. Kasuistika.

 3. Medicína 21. století a aktuality v dětské intenzivní péči

  1. 4. 2012 -

  Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.