• 28. 3. 2012
 • MUDr. Michal Hájek, Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

Přednáška shrnuje zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií v pediatrické praxi Městské nemocnici v Ostravě. Zabývá se i užitím v onkologii.

Prezentace zazněla na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Ostravě.

Podívejte se i na další prezentace z 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Další články

 1. Naše zkušenosti s HBO

  28. 3. 2012 -

  Zkušenosti s využitím hyperbarické oxygenoterapie (HBO) v pediatrické praxi.

 2. Sedation and management of withdrawal

  28. 3. 2012 -

  Ve III. bloku sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči otevřel dr. Playfor z Velké Británie problematiku sedace a analgezie v dětské ICU a syndrom odnětí.

 3. Nové možnosti selektivní monitorace hemodynamiky u kriticky nemocných dětí

  28. 3. 2012 -

  Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .