Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 280 zrušit všechny filtry
Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

Z léčby Avastinem s chemoterapií mohou profitovat i generalizovaní pacienti, u kterých rozsah onemocnění je větší, a u kterých bychom nepředpokládali delší přežití z důvodu masivního postižení jater tumorem. U pacientky bylo dosaženo celkového přežití 51 měsíců.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky 44 let s metastatickým karcinomem sigmatu s masivním postižením jater

Autoři: MUDr. Adam Wendrinski
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; multidisciplinární spolupráce; irinotekan; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
FOLFOXIRI + Bevacizumab

FOLFOXIRI + bevacizumab s velmi výraznou parciální regresí; v kombinaci s operačním zákrokem PFS 21m; 10 měsíční drug holliday

Diagnóza pacienta:

31 letá pacientka; Adenokarcinom c. cékoascendens, meta postižení jater bilobárně, drobná ložiska plicní do 6mm, cT3N2M1 G2 RAS wildtype

Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; resekce metastáz; kazuistika; metastatický kolorektální karcinom; FOLFOXIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Léčba pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu

Léčba bevacizumabem přináší vysokou četnost odpovědí u nemocných s jaterními metastázami (78%), přičemž u primárně neoptimálně resekovatelných byla pozorována sekundární resekabilita 33%

Diagnóza pacienta:

Pacient, muž, r. 1945; Ca sigmoidea pT3a pN2a M0 R0 KS IIIB (dg. 05/11) C18.7

Autoři: MUDr. Lucie Žitňanská
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; resekce metastáz; kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Každodenní případ ...

Aktivní muž, pracoval jako učitel, jezdící na soutěže, s neresekabilními metastázami do jater; cílem je „ dlouhodobá ambulantní“ léčba; celkově léčba tolerována velice dobře

Diagnóza pacienta:

Muž 62 let; cirkulární tumorozní infiltrace rekta v délce cca 6 cm se známkami incip. infiltrace do okolního tuku. Solitární patologicky zvětšená uzlina vpravo dorzálně v malé pánvi zprava mezí průběhem rektosigmy a piriformním svalem, vícečetná meta ložiska v játrech

Autoři: MUDr. Věra Benešová (benesova.vera@post.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; kazuistika; jaterní metastázy; XELIRI; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu

Pacientka t.č. pokračuje v monoterapii bevacizumabem, dávkou 15mg/kg v intervalu 3 týdnů; stav neuropathie G1-2, po vysazení chemoth zlepšení, klinicky  ve vynikající kondici  PS 0, kontrolní OM v normě

Diagnóza pacienta:

B.S.- nar. 1953; Ca mammae l. sin. T1c (18 mm) N3 M0  KS IIIC

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin v léčbě HER - negativního (triple - negativního) metastatického karcinomu prsu

V září ukončena aplikace paclitaxelu, pokračuje Avastin v monoterapii, nemocná se vrací do práce, má zcela normální laboratorní parametry a pravý prs zhojený, bez známek tumoru.

Diagnóza pacienta:

Žena narozena 1955; duktální solidně rostoucí karcinom grade 3, Nottingham skore 8., ER a PR - negativní, proliferační aktivita –  vysoká (MIB1 80%), E- cadherin - pozitivní, HER negativní

Autoři: MUDr. Hana Korunková (korunkovah@fnplzen.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; Indikační a preskripční omezení; kazuistika; metastatický karcinom prsu; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin a karcinom ovaria

Od 1. srpna 2014 je Avastin v České republice hrazen na základě výsledků studie ICON7 též pro primární léčbu pacientek s ovariálním karcinomem vysokým rizikem.

Diagnóza pacienta:

Pac. JM, 43 let; Dg.:  St.po LSK s pravostr.adnexektomií pro serozní ca tuby a ovaria, pT3NxM1 (po DB meta až 4-5cm)

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Kazuistika ovariální karcinom

Systémová léčba: paclitaxel+carboplatina (6x) + bevacizumab 7,5 mg/kg; tolerance léčby výborná

Diagnóza pacienta:

A.T., 63 let; Histologie:  serózní papilární karcinom G2,  stadium III.C

Autoři: MUDr. Hana Študentová
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Analýza příčin pozdní diagnostiky solidních nádorů u adolescentů v ČR

Nádory u adolescentů jsou vzácné, potenciálně vyléčitelné, ale s horšími výsledky než ostatní věkové skupiny.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 17letý pacient s pozitivní RA; alveolární rhabdomyosarkom, PAX3/FKHR+
Kazuistika č. 2: 16letá dívka; Hodgkinův lymfom, typ modulární skleróza
Kazuistika č. 3: 22letá pacientka; osteosarkom vysokého stupně malignity
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; monofázický synoviální sarkom
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; metastázy embyonálního karcinomu

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (vbajciova@fnbrno.cz); MUDr. Zuzana Onderčová
Klíčová slova: zhoubné nádory varlat; kazuistika; zhoubné nádory kostí; sarkom; rhabdomyosarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí

Kazuistiky věnované expozici karcinogenním látkám v pracovní prostředí zahrnují přehled profesních nádorů a principy odškodňování.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 58 let, chron. pankreatitida, hypertenze, adenokarcinom prostaty; maligní mezoteliom pleury
Kazuistika č. 2: muž 76 let, CHOPN, primární plicní adenokarcinom

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Kazuistiky nedostatečné nutriční podpory u onkologických nemocných

Včasné zahájení nutriční podpory je mnohem účinnější než pozdní podání.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 67 let, nízce dif. adenokarcinom žaludku bez meta; zhubnutí 10,4 % za 3 měsíce
Kazuistika č. 2: žena 80 let, Grawitzův nádor; zhubnutí 11 % za 8 měsíců
Kazuistika č. 3: žena 50 let, spinocelulární karcinom tonsily; zhubnutí 24 % za 5 měsíců

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (mtomiska@fnbrno.cz)
Klíčová slova: výživa; kazuistika; poruchy výživy
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatik

V léčbě nasazen tiopurin azatioprin (AZA)

Diagnóza pacienta:

Pacientka 9 let; ulcerźní kolitida; po 1,5 roku přehodnocena dg. na Crohnova nemoc

Autoři: Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Klíčová slova: chemoterapie; kazuistika; nežádoucí příhody
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prevence v primární péči, 27. 11. 2014
Minimální změny glomerulů, nebo syndrom barona Prášila?

V kasuistice popsán případ, kdy byla zpochybněna nefrologická diagnóza na základě podrobné anamnézy a provedených vyšetření. V popsaném případu nemocný splňoval diagnostická kritéria pro předstíranou poruchu, avšak tyto závěry jsou pouze domněnkami, protože pacient odmítl další diagnostický pobyt na psychiatrickém oddělení.

Diagnóza pacienta:

39letý pacient; odeslán byl ošetřujícím diabetologem pro anamnézu hematurie a proteinurie, která byla při poslední ambulantní kontrole s progresí na 9,75 g/l, ambulantní vyšetření autoprotilátek bylo negativní, renální funkce byla zachována. Biopsie ledviny byla provedena s nálezem zvětšených glomerulů, jinak bez významnější patologie, s ohledem na uváděnou nefrotickou proteinurii byl nález uzavřen jako minimální změny glomerulů.

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: kazuistika; proteinurie; hematurie; Münchhausenův syndrom; syndrom barona Prášila
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 63-64
Akutní fosfátová nefropatie po přípravě na kolonoskopii pomocí fosfátového roztoku

Autoři by chtěli touto kasuistikou opět upozornit naši nefrologickou komunitu na nebezpečnost podávání fosfátových laxativ, zejména u rizikových skupin nemocných.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika popisuje případ 70leté pacientky přijaté 11. 7. 2014 na Kliniku nefrologie VFN v Praze k provedení renální biopsie z důvodu poměrně rychle vzniklé těžké renální insuficience. Nemocná k nám byla odeslána ze spádové nefrologické ambulance, kde byla na žádost praktického lékaře vyšetřena v červenci 2014 pro zhoršení funkce ledvin (výsledky odběrů u praktického lékaře byly: urea 18,7 mmol/l, kreatinin 400 μmol/l).

Autoři: MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.; MUDr. Marie Studenovská; doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; renální insuficience
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 61-63
Cílená léčba karcinomu ovaria

16.9.2013 zahájila aplikaci bevacizumabu, ukončila 18. cyklem.
Poslední CT 22.9.2014 – NED.

Diagnóza pacienta:

Žena 57 let; Ca ovarii IIIC pT3c pN1 (11/68) M0 HG

Autoři: MUDr. Michal Zikán, PhD. (michal.zikan@lf1.cuni.cz)
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 3. 12. 2014
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína