Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je především rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané casuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 239 zrušit všechny filtry
Hemoragická horečka s renálním syndromem (HFRS) imitující hemolyticko‑uremický syndrom (TTP/HUS) – diferenciálně diagnostický oříšek

S hantavirovými onemocněními se můžeme stále častěji setkávat i v naší republice. Proto je třeba na ně pomýšlet při vývoji typických příznaků (akutní renální selhání, známky zvýšené vaskulární permeability, trombocytopenie s krvácivými komplikacemi, GI příznaky) a pátrat po epidemiologických souvislostech. V diferenciální diagnostice hantavirové infekce může být, zejména v počátku onemocnění, obtížné odlišení od hemolyticko‑uremického syndromu.

Přesná diagnóza:

Hemoragická horečka s renálním syndromem při infekci hantavirem typu Dobrava, komplikovaný SIRS s orgánovým selháním (ledviny, oběh, respirační systém) a konkomitantní akalkulózní cholecystitidou.

Autoři: MUDr. Jiří Orság; Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; akutní renální selhání; hemolyticko-uremický syndrom
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 1, s. 15-16
Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Diagnostika a léčba karcinomu prsu vyžadují těsnou interdisciplinární kooperaci. Tento požadavek vnímáme v současné realitě nových poznání a kontinuálního rozšiřování našich znalostí jako „conditio sine qua non“. Stále širší portfolio léčebných možností a cíleně působících látek je velkou nadějí pro absolutní většinu nemocných s touto častou diagnózou. Uvedená kazuistika to jasně potvrzuje.

Přesná diagnóza:

37letá žena s rezistencí na přechodu horních kvadrantů levého prsu. Při standardním diagnostickém postupu byl verifikován invazivní duktální, středně diferencovaný karcinom, velikosti 38× 40×30 mm. Ve stejnostranné axile byla zjištěna hypoechogenní patologická uzlina a solitární metastáza v dorzálním segmentu pravého laloku jater. Staging uzavřen jako cT2cN-1cM1

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; HER2/neu; karcinom prsu HER2+; pertuzumab; trastuzumab emtansin (T-DM1); Perjeta; subkutánní Herceptin
Zdroj: Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2014, 4, 1, s. 17-20.
Lékové poškození jater. Jsou léky vždy příčinou?

Lékové/toxické postižení jater není vždy definitivní diagnózou. Dokončení diagnostiky je možné často ambulantně. Nutné myslet i na vzácnější případy možného jaterního onemocnění či jaterní toxicity.

Přesná diagnóza:

Uvedeno několik kazuistik: hepatitida E, hepatitida C, hepatotoxické herbální látky, hepatotoxicita elektronických cigaret

Autoři: MUDr. Václav Hejda
Klíčová slova: hepatitida C; kazuistika; jaterní selhání; hepatotoxicita; hepatitida E; lékové poškození jater
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Hepatitida E, 16. 12. 2013
Syndrom horní duté žíly v onkologii

Syndróm hornej dutej žily je urgentný stav u onkologických pacientov spôsobený externým útlakom hornej dutej žily najčastejšie pľúcnym karcinómom, lymfómom alebo, zriedkavejšie, trombózou centrálneho venózneho katétra. Stav vyžaduje promptnú liečbu a multidisciplinárnu spoluprácu medzi radiačnými a klinickými onkológmi a intervenčnými rádiológmi.

Přesná diagnóza:

Případ 1: Sedemdesiat deváťročný pacient s nemalobunkovým karcinómom pľúc vpravo, IIIB štádium
Případ 2: 56-ročná pacientka s novodiagnostikovaným difúznym veľkobunkovým B lymfómom vo IV. štádiu s postihnutím mediastina

Autoři: MUDr. Filip Kohútek (filip.kohutek@gmail.com); MUDr. Igor Litvín; doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.; MUDr. Branislav Bystrický
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika; difuzní velkobuněčný B-lymfom; syndrom horní duté žíly
Zdroj: Klinická onkologie, 26, 2013, 6, 434 - 437
Komplikace s cévním přístupem u diabetika s četnými vaskulárními komplikacemi

Prezetace kazuistik ze 3. bloku přednášek, které zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Přesná diagnóza:

Pacient č. 1: muž, 64 let; DM 1. typu; diabetická nefropatie, retinopatie; ICHS; HD
Pacient č. 2: muž, 63 let; diabetická nefropatie, DM 2. typu; HD

Autoři: MUDr. Jana Mokrišová; MUDr. Katarína Ročinová
Klíčová slova: kazuistika; transplantace ledvin; Diabetes mellitus (cukrovka); hemodialýza; cévní chirurgie; diabetická noha; diabetická nefropatie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Komplikované putování diabetika v RRT

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací.

Přesná diagnóza:

Pacient: muž naroz. 1954; DM 2. typu; diabetická nefropatie, retinopatie, sy diab. nohy; HD

Autoři: MUDr. Katarína Nehézová
Klíčová slova: kazuistika; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; hemodialýza; IgA nefropatie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Nevidomý diabetik a peritoneální dialýza

V několika posledních letech dochází k nárůstu nevidomých pacientů vyžadujících dialyzační léčbu. Vyvinutí jednoduchých manuálních pomůcek umožnilo úspěšné, nekomplikované provádění CAPD nezávislé na druhé osobě. Edukace se příliš neliší – nevidomí pacienti ztrátu zraku kompenzují zvýšenou hmatovou pozorností, vnímáním a velkou snahou.

Přesná diagnóza:

Kazuistika č. 1: Žena, 35 let; DM 1. typu; diabetická nefropatie, diabetická retinopatie; po porodu dcery ztráta zraku; PD
Kazuistika č. 2: Muž, 67 let; DM 2. tpu; diabetická nefropatie, diabetická retinopatie; hypertenze; HD

Autoři: MUDr. Nikola Klimešová; Bc. Šárka Albrechtová; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: kazuistika; dialýza; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Protrahovaná peritonitida na CAPD po explantaci PD katetru

Klinický syndrom - perzistující, intermitentní, rekurující střevní obstrukce způsobena rozsáhlými adhezemi difuzně hypertrofovaného peritonea. Základ léčby - nutriční podpora, často parenterální výživa. Terapie medikamentózní (protizánětlivé, protifibrotické): kortikosteroidy, tamoxifen, tacrolimus, sirolimus.

Přesná diagnóza:

Pacient naroz. 1945; cystická degenerace ledvin; hypertenze; chronická renální insuficience; chronické renální selhání

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: kazuistika; dialýza; chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013

Postupný rozvoj chronického renálního selhání na podkladě obstrukční uropatie při hypoplazii močových cest. 1/2004 příbuzenská transplantace ledviny od sestry s komplikovaným průběhem (mykoplazmatická pneumonie, přechodně s nutností ÚPV) vysazena imunosuprese s následnou rejekcí, explantace nekrotického štěpu.

Přesná diagnóza:

Chronické renální selhání, obstrukční uropatie, hypoplazie močových cest

Autoři: MUDr. Vít Motáň; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; transplantace ledvin; dialýza; chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013

Velmi rizikový pacient pro hemodialýzu vzhledem k recidivujícím, život ohrožujícím septickým stavům (zdrojem centrální žilní přístup). Po dořešení urologické problematiky je pacient  těsně před zařazením na čekací listinu před transplantací ledviny.

Přesná diagnóza:

Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD); DM 2. typu; hypertenze, ESRD

Autoři: MUDr. Markéta Kratochvilová
Klíčová slova: kazuistika; dialýza; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza; hypertenze (vysoký krevní tlak); terminální renální selhání
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Sekvence léčby AVASTIN-antiEGFR u dlouhodobě léčeného pacienta

Každý z použitých postupů lze úspěšně zpochybnit. V praxi zde ale vidíme profit v délce přežití (39+ měsíců u MCRC) i v kvalitě života pacienta. Zajímavostí je excelentní senzitivita TM u tohoto případu.

Přesná diagnóza:

Muž, 63 let; laparoskopická resekce rektosigmatu 21/4/08 na chirurgii MNUL pro 2 tumory - větší pT2, menší pT1, 12 uzlin negativních

Autoři: MUDr. David Šulc (david.sulc@kzcr.eu)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; kazuistika; zhoubné nádory rekta; EGFR; video-kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 29. 11. 2013
Kazuistiky mladých pacientů léčených bevacizumabem

Vliv KRAS na léčbu bevacizumabem - data z registru CORECT. Dvě kazuistiky - kompletní remise.

Přesná diagnóza:

Kazuistika 1: Pacient, 33 let v době stanovení dg; lokálně pokročilý tumor sigmatu s invazí do močového měchýře, fixací k lopatě kosti kyčelní, invazí do levostranný ilických cév
Kazuistika 2: Pacient, v době dg 19 let; Karcinom přechodu kolon desc. a sigmoidea stenotizující, pT3, pN1(2pozit./8), M0 G2 wt-kras

Autoři: MUDr. Beatrix Bencsiková
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika; video-kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 29. 11. 2013
Anti-EGFR vs. Bevacizumab - kvalita života a toxicita léčby

Při dobré QoL umožní bevacizumab konverzní léčbu jaterních metastáz s následnou radikální resekcí jaterních metastáz, což vede k významnému prodloužené OS u nemocných s mCRC.

Přesná diagnóza:

Muž 72 let; koloskopicky ověřený tumor rekta; doplněna endoUSG rekta: cirkulární tumor rekta spíše již stadia uT3,uN1 mezi 8 a 13 cm, pro sondu neprostupný

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika; zhoubné nádory rekta; EGFR; video-kazuistika; metastatický karcinom rekta
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 29. 11. 2013
Kazuistika J.P. aneb „nikdy se nevzdávej..“

Pacient s mCRC, předléčen systémovou chemo-bioterapií, po té podstoupil radikální resekci meta ložisek v játrech. Po resekci meta ložisek rychlý relaps onemocnění. Nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci obtížná.

Přesná diagnóza:

Pacient, naroz. 1958. Kolonoskopie: nález stenozujícího ca v oblasti rektosigmatu. Histologie: z biopsie středně diferencovaný adenokarcinom.

Autoři: MUDr. Věra Benešová (benesova.vera@post.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika; videoprezentace; video-kazuistika; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 29. 11. 2013
Možnosti léčby mCRC u seniorů

Anti VEGFR terapie u seniorů: minimální toxicita, dobrá tolerance a účinnost. Rozhodujícím kriteriem je kvalita života.

Přesná diagnóza:

Polymorbidní muž 74 let; Adeno ca  hepatální flexury pT3 pN2 M1  K RAS wild type

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; kazuistika; video-kazuistika; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 29. 11. 2013
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína