Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 268 zrušit všechny filtry
Analýza příčin pozdní diagnostiky solidních nádorů u adolescentů v ČR

Nádory u adolescentů jsou vzácné, potenciálně vyléčitelné, ale s horšími výsledky než ostatní věkové skupiny.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 17letý pacient s pozitivní RA; alveolární rhabdomyosarkom, PAX3/FKHR+
Kazuistika č. 2: 16letá dívka; Hodgkinův lymfom, typ modulární skleróza
Kazuistika č. 3: 22letá pacientka; osteosarkom vysokého stupně malignity
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; monofázický synoviální sarkom
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; metastázy embyonálního karcinomu

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (vbajciova@fnbrno.cz); MUDr. Zuzana Onderčová
Klíčová slova: zhoubné nádory varlat; kazuistika; zhoubné nádory kostí; sarkom; rhabdomyosarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí

Kazuistiky věnované expozici karcinogenním látkám v pracovní prostředí zahrnují přehled profesních nádorů a principy odškodňování.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 58 let, chron. pankreatitida, hypertenze, adenokarcinom prostaty; maligní mezoteliom pleury
Kazuistika č. 2: muž 76 let, CHOPN, primární plicní adenokarcinom

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Kazuistiky nedostatečné nutriční podpory u onkologických nemocných

Včasné zahájení nutriční podpory je mnohem účinnější než pozdní podání.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 67 let, nízce dif. adenokarcinom žaludku bez meta; zhubnutí 10,4 % za 3 měsíce
Kazuistika č. 2: žena 80 let, Grawitzův nádor; zhubnutí 11 % za 8 měsíců
Kazuistika č. 3: žena 50 let, spinocelulární karcinom tonsily; zhubnutí 24 % za 5 měsíců

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (mtomiska@fnbrno.cz)
Klíčová slova: výživa; kazuistika; poruchy výživy
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatik

V léčbě nasazen tiopurin azatioprin (AZA)

Diagnóza pacienta:

Pacientka 9 let; ulcerźní kolitida; po 1,5 roku přehodnocena dg. na Crohnova nemoc

Autoři: Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Klíčová slova: chemoterapie; kazuistika; nežádoucí příhody
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prevence v primární péči, 27. 11. 2014
Bevacizumab v léčbě pacientů s NSCLC

Obsáhlá přednáška v anglickém jazyce se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 77 let, kuřák; málo diferenciovaný adenokarcinom plic s několika metastázami, kontralaterální plíci a na mozku

Kazuistika č. 2: muž, 65 let; metastazující nemalobuněčný karcinom, cT3N0M1a

Autoři: Niels Reinmuth, M.D. Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; kazuistika; malobuněčný karcinom plic
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 31. 10. 2014
Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Případ dokumentuje 37 měsíční přežití nemocného s generalizovaným NSCLC léčeného kombinovanou chemoterpií s bevacizumabem.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika třiasedmdesátiletého pacienta s adenokarcinomem pravé plíce, stádium IV

Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová; MUDr. Radovan Vojtíšek
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; kazuistika; analýza přežití; celkové přežití; nemalobuněčný karcinom NSCLC
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zkušenosti českých lékařů, 31. 10. 2014
Kasuistika pacienta s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem v oblasti ucha

Přednáška byla součástí debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Diagnóza pacienta:

Případ 69 letého pacienta, předaného do péče Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové v dubnu 2010 po opakovaných excizích v oblasti levého ucha pro bazocelulární inoperabilní karcinom prorůstající do hlubokých struktur.

Autoři: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha - II

Oba případy ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Diagnóza pacienta:

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Jiří Ettler
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče; úhrady
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha - I

U pacienta došlo k výrazné progresi onemocnění poté, co rezignoval na opakované excize v obličeji. Po vyzkoušení všech léčebných metod byla podána plátci péče zádost o úhradu léčivého přípravku Erivedge.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika 72 letého pacienta s opakovaným mnohočetným výskytem basaliomů a potvrzeným Gorlinovým syndromem

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Kazuistika z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň

Pacientka prošla opakovanou kryalizací, excizemi, operací na plastické chirurgii a radioterapií. Poté doporučil multidisciplinární tým ve složení dermatolog, plastický chirurg a onkolog léčbu vismodegibem.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika 75 leté ženy s recidivujícím do hloubky rostoucím basocelulárním karcinomem na hlavě

Autoři: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Nutriční péče na Klinice dětské onkologie FN Brno

Nutriční podpora onkologicky nemocného dítěte je nezbytnou součástí komplexní péče, která je poskytována dětským onkologickým pacientům od zahájení léčby, jejím cílem je včas obrátit pozornost celé rodiny na udržení pravidelného příjmu živin.

Diagnóza pacienta:

Pacientka, 15 let, Ewingůw sarkom v terminálním stádiu

Autoři: Irena Haluzová, DiS. (irena.haluzova@fnbrno.cz)
Klíčová slova: psychoonkologie; kazuistika; děti; dětská psychologie; Ewingův sarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Psychologie a komunikace, 23. 9. 2014
Domácí péče - projekt Nadačního fondu dětské onkologie Krtek

Na na péči o děti v terminálním stádiu onkologického onemocnění v domácím prostředí je zaměřen jeden z projektů Nadačního fondu dětské onkologie Krtek.

Diagnóza pacienta:

2 minikazuistiky:
1) romská dívka, 6 let, embrionální rhabdomyosarkom, progrese do CNS
2) chlapec, 18 let, Ewingůw sarkom

Autoři: Mgr. Kateřina Doležalová
Klíčová slova: psychoonkologie; kazuistika; děti; dětská psychologie; sarkom; rhabdomyosarkom; Ewingův sarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Psychologie a komunikace, 23. 9. 2014
Rekonstrukce prsu vlastním tukem

Metoda přenosu autologního tuku byla zprvu zpochybňována a mnoho let diskutována, ale roky praxe ukázaly, že se jedná o metodu velice úspěšnou a pro řadu indikací nejvýhodnější. Dnes je již jisté, že tuk představuje ideální výplňový materiál. Přirozeně se integruje do tkání, je autologní, a tedy stoprocentně biokompatibilní. Pro konečný výsledek je velice důležitá správná technika odběru, zpracování a aplikace tuku. Nevýhodou je vždy částečná resorpce tuku, která se právě správnou technikou minimalizuje.

Diagnóza pacienta:

Pacientka T. A. byla poprvé operována na klinice plastické chirurgie FNB v dubnu 2010 pro histologicky verifikovaný duktální karcinom pravého prsu. Byla jí provedena ablace pravého prsu s exstirpací sentinelových uzlin. Původně byl plánován parciální výkon, ale pro podezření na duplicitu tumoru byla indikována amputace prsu.

Autoři: MUDr. Libor Kment; MUDr. Jana Matějovská
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; rekonstrukce prsu; ablace prsu
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 2. 5. 2014
Poznámky onkochirurga k managementu karcinomu prsu

Pacientka má zachovaný prs, výborný kosmetický efekt, kompletní léčebná odpověď .

Diagnóza pacienta:

Pacientka 51 let, 26.5.2010 – C50.2 sin.; Second opinion – mamární komise – respekt T, jeho fenotypu a lokalizace – neoadjuvantní CHT – 4 cykly AC, 1x T (DCT) – pigmentace okrajů T po 2. cyklu

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; mammární komise; karcinom prsu HER2+; second opinion (druhý názor)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 9. 10. 2014
Pozdní regrese primárního nádoru

Kazuistika dokumentuje pozdní regresi primárního nádoru po neoadjuvantní radiochemoterapii.

Diagnóza pacienta:

Pacient prezentován na mezioborové indikační komisi, cT3dN1M0

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; zhoubné nádory rekta; FOLFIRI; FOLFOX4; FOLFOX6; XELOX; staging / restaging
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 25. 9. 2014
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína