Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 264 zrušit všechny filtry
Bevacizumab v léčbě pacientů s NSCLC

Obsáhlá přednáška v anglickém jazyce se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 77 let, kuřák; málo diferenciovaný adenokarcinom plic s několika metastázami, kontralaterální plíci a na mozku

Kazuistika č. 2: muž, 65 let; metastazující nemalobuněčný karcinom, cT3N0M1a

Autoři: Niels Reinmuth, M.D. Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; kazuistika; malobuněčný karcinom plic
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 31. 10. 2014
Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Případ dokumentuje 37 měsíční přežití nemocného s generalizovaným NSCLC léčeného kombinovanou chemoterpií s bevacizumabem.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika třiasedmdesátiletého pacienta s adenokarcinomem pravé plíce, stádium IV

Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová; MUDr. Radovan Vojtíšek
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; kazuistika; analýza přežití; celkové přežití; nemalobuněčný karcinom NSCLC
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zkušenosti českých lékařů, 31. 10. 2014
Kasuistika pacienta s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem v oblasti ucha

Přednáška byla součástí debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Diagnóza pacienta:

Případ 69 letého pacienta, předaného do péče Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové v dubnu 2010 po opakovaných excizích v oblasti levého ucha pro bazocelulární inoperabilní karcinom prorůstající do hlubokých struktur.

Autoři: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha - II

Oba případy ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Diagnóza pacienta:

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Jiří Ettler
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče; úhrady
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha - I

U pacienta došlo k výrazné progresi onemocnění poté, co rezignoval na opakované excize v obličeji. Po vyzkoušení všech léčebných metod byla podána plátci péče zádost o úhradu léčivého přípravku Erivedge.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika 72 letého pacienta s opakovaným mnohočetným výskytem basaliomů a potvrzeným Gorlinovým syndromem

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Kazuistika z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň

Pacientka prošla opakovanou kryalizací, excizemi, operací na plastické chirurgii a radioterapií. Poté doporučil multidisciplinární tým ve složení dermatolog, plastický chirurg a onkolog léčbu vismodegibem.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika 75 leté ženy s recidivujícím do hloubky rostoucím basocelulárním karcinomem na hlavě

Autoři: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 11. 2014
Nutriční péče na Klinice dětské onkologie FN Brno

Nutriční podpora onkologicky nemocného dítěte je nezbytnou součástí komplexní péče, která je poskytována dětským onkologickým pacientům od zahájení léčby, jejím cílem je včas obrátit pozornost celé rodiny na udržení pravidelného příjmu živin.

Diagnóza pacienta:

Pacientka, 15 let, Ewingůw sarkom v terminálním stádiu

Autoři: Irena Haluzová, DiS. (irena.haluzova@fnbrno.cz)
Klíčová slova: psychoonkologie; kazuistika; děti; dětská psychologie; Ewingův sarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Psychologie a komunikace, 23. 9. 2014
Domácí péče - projekt Nadačního fondu dětské onkologie Krtek

Na na péči o děti v terminálním stádiu onkologického onemocnění v domácím prostředí je zaměřen jeden z projektů Nadačního fondu dětské onkologie Krtek.

Diagnóza pacienta:

2 minikazuistiky:
1) romská dívka, 6 let, embrionální rhabdomyosarkom, progrese do CNS
2) chlapec, 18 let, Ewingůw sarkom

Autoři: Mgr. Kateřina Doležalová
Klíčová slova: psychoonkologie; kazuistika; děti; dětská psychologie; sarkom; rhabdomyosarkom; Ewingův sarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Psychologie a komunikace, 23. 9. 2014
Rekonstrukce prsu vlastním tukem

Metoda přenosu autologního tuku byla zprvu zpochybňována a mnoho let diskutována, ale roky praxe ukázaly, že se jedná o metodu velice úspěšnou a pro řadu indikací nejvýhodnější. Dnes je již jisté, že tuk představuje ideální výplňový materiál. Přirozeně se integruje do tkání, je autologní, a tedy stoprocentně biokompatibilní. Pro konečný výsledek je velice důležitá správná technika odběru, zpracování a aplikace tuku. Nevýhodou je vždy částečná resorpce tuku, která se právě správnou technikou minimalizuje.

Diagnóza pacienta:

Pacientka T. A. byla poprvé operována na klinice plastické chirurgie FNB v dubnu 2010 pro histologicky verifikovaný duktální karcinom pravého prsu. Byla jí provedena ablace pravého prsu s exstirpací sentinelových uzlin. Původně byl plánován parciální výkon, ale pro podezření na duplicitu tumoru byla indikována amputace prsu.

Autoři: MUDr. Libor Kment; MUDr. Jana Matějovská
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; rekonstrukce prsu; ablace prsu
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 2. 5. 2014
Poznámky onkochirurga k managementu karcinomu prsu

Pacientka má zachovaný prs, výborný kosmetický efekt, kompletní léčebná odpověď .

Diagnóza pacienta:

Pacientka 51 let, 26.5.2010 – C50.2 sin.; Second opinion – mamární komise – respekt T, jeho fenotypu a lokalizace – neoadjuvantní CHT – 4 cykly AC, 1x T (DCT) – pigmentace okrajů T po 2. cyklu

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; mammární komise; karcinom prsu HER2+; second opinion (druhý názor)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 9. 10. 2014
Pozdní regrese primárního nádoru

Kazuistika dokumentuje pozdní regresi primárního nádoru po neoadjuvantní radiochemoterapii.

Diagnóza pacienta:

Pacient prezentován na mezioborové indikační komisi, cT3dN1M0

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; zhoubné nádory rekta; FOLFIRI; FOLFOX4; FOLFOX6; XELOX; staging / restaging
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 25. 9. 2014
Pokročilý adenokarcinom rekta

Kazuistika je věnována restagingu pokročilého adenokarcinomu rekta. Na tuto kazuistiku navázal krátký komentář k restagingu z pohledu chirurga a radiologa.

Diagnóza pacienta:

Muž, histologie adenokarcinom G 3

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; adenokarcinom; zhoubné nádory rekta; onkochirurgie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 25. 9. 2014
Fatální mykotická peritonitida jako komplikace bakteriální peritonitidy u peritoneálně dialyzovaného pacienta

U pacientů s těžkým průběhem peritonitid, zvláště peritonitid způsobených gram‑negativními bakteriemi, u pacientů na dlouhodobé antibiotické terapii pro chronické infekce (diabetická noha, recidivující infekce exit‑site), u diabetiků či polymorbidních pacientů by měla být zvážena k antibiotické léčbě současně profylaktická antimykotická terapie, i v případě nízké incidence mykotických peritonitid v centru.

Diagnóza pacienta:

Čtyřiašedesátiletý pacient s chronickým selháním ledvin; diabetická nefropatie

Autoři: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; peritoneální dialýza; peritonitida
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 3, s. 44-46

Neuroborelioza

  • Prezentace

Kazuistika pacientky s neuroboreliózou ukazuje, že při odběru mozkomíšního moku je vždy nutné uvažovat i o možnosti neuroinfekce, stejně jako při odběru kloubního punktátu na boreliózu.

Diagnóza pacienta:

Pacientka, naroz. 1947, Hospitalizace na inf.odd.

Autoři: MUDr. Josef Škárek
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika; léčba; neuroborelioza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Skupiny onemocnění, 21. 8. 2014
Paraneoplastická vaskulitida u pacientky s karcinomem děložního hrdla

Aktivita vaskulitídy bola u pacientky pomerne úzko spojená s aktivitou malígneho ochorenia. Rozpoznanie paraneoplastického syndrómu má význam nielen v diagnostike malignity, ale aj počas dispenzárnych kontrol.

Diagnóza pacienta:

Štyridsaťjedenročná pacientka; kontaktne krvácajúci exofyticky rastúci tumor cervixu uteru. Histologicky išlo o epidermoidný nerohovatejúci karcinóm, G2. Na základe klinického vyšetrenia a zobrazovacích metód bolo štádium choroby stanovené na T2aN1M1 (paraaortálna lymfadenopatia vpravo), IVB štádium.

Autoři: MUDr. Filip Kohútek (filip.kohutek@gmail.com); MUDr. Andrej Rosík; Nikola Izák; doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.; MUDr. Branislav Bystrický
Klíčová slova: zhoubné nádory děložního hrdla (čípku); kazuistika; vaskulitida; angiografie; paraneoplastický syndrom
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 4, 287 - 290
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína