Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 280 zrušit všechny filtry
Syndrom aktivovaných makrofágů u dospělé pacientky s JIA

Makrofágy aktivující syndrom je reaktivní hemofagocytární život ohrožující syndrom, charakterizovaný hematologickými, neurologickými a hepatálními abnormalitami.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: Pacientka, naroz. 1988; od 12ti let opak. prchavá vyrážka, později prchavé otoky kloubů; v 16ti letech dg JIA (systémová forma v.s.)
Kazuistika č. 2: Pacient, naroz. 1979; revmatoidní artritida RF negativní, dg 11/1997

Autoři: MUDr. Kateřina Jarošová
Klíčová slova: revmatoidní artritida; kazuistika; videoprezentace; video-kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 1. 11. 2012
Revmatoidní artritida - muž a dvě ženy s aktivním onemocněním

Popis jednotlivých případů a jejich léčby.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 41letá žena sledovaná pro seropozitivní a anti-CCP negativní RA II. st. s klinickou a humorální aktivitou od r. 2003
Kazuistika č. 2: 47letý muž sledovaný pro seropozitivní a anti-CCP negativní RA II. st. s vysokou klinickou a humorální aktivitou od 3/2011
Kazuistika č. 3: 62letá žena sledovaná pro seropozitivní a anti-CCP negativní RA IV. st. s vysokou klinickou a humorální aktivitou od r. 1984

Autoři: MUDr. Heřman Mann; MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Klíčová slova: revmatoidní artritida; cílená biologická léčba; kazuistika; videoprezentace; video-kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zkušenosti českých lékařů, 1. 11. 2012
Řešení synchronních metastáz jater, změna strategie etapové operace

Rozhodování o operabilitě a neoperabilitě je často velmi složité a v řadě případů jde o subjektivní hodnocení, založené na zkušenosti daného lékaře z praxe nebo z práce mezioborové indikační komise. V rámci Pracovního setkání onkologů a chirurgů byla účastníkům nabídnuta i tato kazuistika položena otázka: "Je nález radikálně chirurgicky resekabilní?"

Diagnóza pacienta:

Pacient; kolorektální karcinom, synchronní meta jater

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; jaterní metastázy; video-kazuistika; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 17. 10. 2012
Metachronní solitární metastáza

Metachronní solitární metastáza

 • Video
 • Video s titulky
 • Prezentace

Poslední kontrola 6/2012: trvá kompletní remise, markery negativní

Diagnóza pacienta:

Muž naroz. 1943; kolorektální karcinom, metachronní solitární jaterní metastáza

Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; As. MUDr. Petr Kysela, PhD.
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; jaterní metastázy; video-kazuistika; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 17. 10. 2012
Karcinom sigmoidea a synchronní metastázy jaterní

Karcinom sigmoidea a synchronní metastázy jaterní

 • Video
 • Video s titulky
 • Prezentace

Stanovení léčebného plánu cestou multidiciplinární indikační komise. Multidisciplinární tým (onko-chirurg, invazivní radiodiagnostik, patolog, hepatolog, gastroenterolog, radioterapeut, klinický onkolog). Hlasování o stanovení dalšího postupu.

Diagnóza pacienta:

Žena naroz. 1945; karcinom sigmoidea a synchronní metastázy v játrech

Autoři: As. MUDr. Petr Kysela, PhD.; MUDr. Lenka Ostřížková
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; jaterní metastázy; video-kazuistika; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 17. 10. 2012
Kvalita života u pacienta v preterminálním stadiu

Kvalita života u pacienta v preterminálním stadiu

 • Video
 • Video s titulky
 • Prezentace

Zhoršení kvality života a snížení vlastní seoběstačnosti způsobilo prohloubení fáze deprese a "vrácení se" do fáze agrese. Nejúčinnější "terapeutická intervence" během setkávání bylo aktivní naslouchání. Pacient sám ujasňoval své pocity, postoje a také možnosti a limity zvládání svojí situace.

Diagnóza pacienta:

59letý pacient, dříve topič, nyní invalidní důchodce; extragonální tumor varlete, chemoterapie (brnění nohou, nevolnbosti, silný průjem). Netečný, apatický.

Autoři: Mgr. Hana Kynkorová (hana.kynkorova@seznam.cz)
Klíčová slova: zhoubné nádory varlat; psychoonkologie; kazuistika; psychiatrie; video-kazuistika; psychoterapie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 21. 9. 2012
Psychiatrická péče o onkologické pacienty

Psychiatrické symptomy je nutné léčit v účinné dávce. Větší důvěra pacienta v lékaře i léčbu a tím lepší spolupráce v léčbě, prognóza, kvalita života.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 35letá pacientka, vdaná 2 děti, vyučená. 8/2009 dg. Ca prsu, ablace + 17 LU, 7 chemoterapií s významnýmu NÚ, hormony navozený klimax. Plný ID. Bez psychofarmak. Obavy, strach, podrážděnost, nejistota, deprese...Po 3 měs. Dg. F43.22 - adaptační porucha anxiozně depresivní  

Kazuistika č. 2: 31letá pacientka, svobodná, bezdětná, vyučená, 2002 dg. maligní melanom - operace + 11x chemoterapie, 2006 reoperace meta do kůže, 7/2009 meta do LU břicha. Plný ID. Necítí radsot, uzavřená, nemluví, úzkost, podrážděnost, nespavost...Dg. F41.2

Kazuistika č. 3: 65letý muž, středoškolák, nyní SD, otec dvou dcer, jaro 2011 adenokarcinom prostaty + hernie v jizvě, 3/2012 dilatace moč. trubice. Erektilní dysfunkce a inkontinence moči. Neklid, deprese, anxieta...Dg. F32.1

Autoři: MUDr. Lila Janáková, lila.janakova@lsadska.cz
Klíčová slova: maligní melanom; zhoubné nádory prsu; psychoonkologie; zhoubné nádory prostaty; kazuistika; psychiatrie; video-kazuistika; psychoterapie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Pychologie a komunikace, 21. 9. 2012
Septické komplikace intravenózních portových systémů – kazuistiky a přehled literatury

Autoři předkládají kazuistiky 5 portových sepsí z jejich pracoviště z roku 2011 (tj. 4,46 % z celkového počtu 112 zavedených portů). Ve druhé části rekapitulují současné literární údaje týkající se prevence a léčby infekčních komplikací v souvislosti s dlouhodobým zajištěním žilního přístupu u onkologických pacientů.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: Žena narozená 1974, v osobní anamnéze defekt komorového septa bez operace. Onkologicky je léčena od roku 2003 s diagnózou karcinomu prsu.

Kazuistika 2: Žena narozená 1944, anamnesticky s hypotyreózou na substituci a DM 2. typu na dietě. Onkologicky je léčena pro karcinom hlavy pankreatu od začátku března 2011, kdy byla provedena hemipankreatoduodenektomie sec. Whipple a cholecystektomie.

Kazuistika 3: Žena narozená 1948, anamnesticky na substituci eutyroxem po totální tyroidektomii. Polyvalentní alergie na ATB penicilinové řady a kotrimoxazol. Onkologicky je léčena od roku 2010 pro difuzní velkobuněčný B lymfom klinického stadia IIIB.

Kazuistika 4: Muž narozen 1963, s negativní anamnézou. Onkologicky je léčen od roku 2008 s polymorfocelulárním sarkomem retroperitonea.

Kazuistika 5: Žena narozená 1987, anamnesticky bez chronických onemocnění. Onkologicky je léčena od léta 2010 s diagnózou pinealoblastomu.

Autoři: MUDr. Marek Sochor; Z. Pelikánová; M. Šercl; V. Mellanová; MUDr. Pavel Pavlov Lazarov; D. Fáčková
Klíčová slova: nitrožilní vstupy; katetrové infekce; prevence a léčba; onkologie
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 5, 375 - 381
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů

Pro mnoho párů s výskytem genetického onemocnění v rodině představuje PGD možnost mít dítě, které patologickou vlohu neponese. Přes veškerá úskalí a etická dilemata tak představuje unikátní alternativu prenatální diagnostiky.

Diagnóza pacienta:

1. kazustika: nositelkou mutace v genu BRCA1 žena-probandka; její matka zemřela na nádor prsu a vaječníku ve 45 letech

2. kazustika: Lynchův syndrom, kde probandem byl partner nesoucí mutaci v genu MSH2; matka mu zemřela ve 47 letech na ca žlučového systému a ca uteru

3. kazustika: probandkou je partnerka-nositelka mutace v genu pro cadherin (CDH1) IVS15-6C>G – splicingová mutace v exonu 16

Autoři: L. Raszyková; V. Hořínová; P. Texl
Klíčová slova: preimplantační genetická diagnostika; monogenní onemocnění; hereditární nádorové syndromy; in vitro fertilizace
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, Supplement 1, 84 - 86
Léčba nízkostupňového gliomu supratentoriální oblasti mozku po neurochirurgické subtotální resekci s projevy objemového up-gradingu

Indikace kombinované léčby může stabilizovat progresi LGG, uchránit pacienta od up-gradingu nádoru mozku do stupně IV, a může tak výrazně prodloužit celkové přežití pacienta (OS) i dobu do progrese (TTP). Oba pacienti jsou nadále sledováni i z hlediska prevence duplicitního nádorového onemocnění nervové tkáně.

Diagnóza pacienta:

1. kazuistika: muž 33 let; v roce 2003 operovaný v celkové anestezii pro smíšený difuzní oligoastrocytom gr. II frontálně vlevo, byla provedena radiograficky radikální resekce; v roce 2008 byla pro progresi nádoru provedena awake resekce s monitorací řečových funkcí

2. kazuistika: žena 45 let; po subtotální resekci fibrilárního astrocytomu inzuly vpravo, gr. II, byla již v roce 2010 pro riziko objemové progrese nabídnuta možnost radioterapie, pacientka souhlasila pouze se sledováním ložiska; 2011 došlo na MRI k další objemové progresi, bez známek patologického sycení kontrastní látkou, pacientka byla bez neurologického deficitu; pro další progresi objemu nádoru jí opět byla nabídnuta kurativní chemoradioterapie, se kterou již vyjádřila souhlas

Autoři: Ferdinand Třebický; Jiří Kubeš; Robert Bartoš; Alberto Malucelli; Martin Sameš; MUDr. Milan Navrátil; V. Vondráček; S. Medková; MUDr. Martin Mašek; J. Zárubová
Klíčová slova: chemoterapie; radioterapie; gliomy; temozolomid; nádorové onemocnění nervové tkáně; grading nádoru
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 4, 294 - 298
Paratestikulární mezoteliom v mladém věku

Paratestikulární mezoteliom v mladém věku

 • Kazuistika z externího zdroje

Malígny mezotelióm je novotvar vychádzajúci zo seróznych blán vystielajúcich telesné dutiny. Zvyčajne sa nádor vyskytuje na pleure, peritoneu a menej často perikarde. Po spracovaní literárnych údajov autori analyzujú rizikové faktory, ktoré mohli viesť k vzniku ochorenia.

Diagnóza pacienta:

Prípad malígneho epiteliálneho mezoteliómu tunica vaginalis testis u 20-ročného muža s prítomnosťou hydrokély a mnohopočetných uzlovitých intraskrotálnych útvarov. Dôvodom operácie pacienta bola dlhotrvajúca poúrazová hydrokéla, peri-operačne sa zistil výskyt mnohopočetných drobných exofytických útvarov. Po histologickom diagnostikovaní malígneho mezoteliómu tunica vaginalis testis pacient podstúpil ľavostrannú orchiektómiu s následnou inguinálnou a panvovou lymfadenektómiou.

Autoři: Bela Mriňáková; D. Ondruš; K. Kajo; M. Kunderlík; M. Tkáčová; M. Ondrušová
Klíčová slova: tunica vaginalis testis; azbest; paratestikulární mezoteliom; orchiektomie
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 4, 290 - 293
Hepatocelulární karcinom – dlouhodobě léčitelné onemocnění

30 měsíců přežívající nemocný s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem léčený sorafenibem.

Diagnóza pacienta:

Diabetik II. typu na PAD, kompenzován, hypertonik na účinné léčbě sartany, somatický nález v normě; inoperabilní primární středně diferencovaný hepatocelulární karcinom, Child-Pugh A. Výkonnostní stav WHO 0.

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom; protinádorové léky; molekulárně cílená léčba
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 4, 287 - 289
Minikazuistiky- pacienti léčení tocilizumabem

Tocilizumab je jediným biologikem vykazujícím v monoterapii lepší efekt než samotný MTX. V monoterapii nabízí stejnou šanci dosažení remise jako kombinační léčba. Rovněž v monoterapii prokázal zpomalení RTG progrese a má výrazný efekt na systémové projevy RA.

Diagnóza pacienta:

1. kazuistika: Jana K. (34 let), špatná tolerance dávek MTX nad 10 mg týdně i dalších DMARDs; RA 6let; přítomnost erozí na obou rukou
2. kazuistika: Josef D. (54 let), aktivní RA i přes terapii etanerceptem s plnou dávkou MTX 25mg týdně; RA 8 let; přítomnost erozí na obou rukou

Autoři: Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (pavel.horak@fnol.cz)
Klíčová slova: revmatoidní artritida; tocilizumab; Roactemra; kazuistika; video-kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zkušenosti českých lékařů, 24. 1. 2011
Pacient s B-CLL s anamnézou darování krvetvorných buněk nepříbuznému pacientovi – retrospektivní sledování vývoje nemoci a důsledky pro příjemce

Případ dokumentuje rostoucí riziko rozvoje nejrůznějších forem DCL, a tím dokládá nezbytnost dlouhodobého sledování dárců krvetvorných buněk nejen z hlediska zdraví dárce, ale i z hlediska potenciálního rizika pro příjemce.

Diagnóza pacienta:

Případ (46letý muž), kdy u dobrovolného nepříbuzného dárce Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) došlo s několikaletou latencí po darování k rozvoji chronické lymfocytární leukemie (B-CLL), st. I dle Raie s pakety uzlin v retroperitoneu a s nemutovanou sekvencí IgVH genů. Z archivní DNA izolované krátce před darováním krvetvorných buněk bylo následně retrospektivně zjištěno, že subklinický klon CLL byl přítomný již v době darování, nicméně s ohledem na úmrtí nemocné krátce po transplantaci nemohlo dojít k případnému rozvoji DCL.

Autoři: Pavel Jindra; Mgr. Lenka Žejšková, Ph.D.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; MUDr. Jana Navrátilová; MUDr. Miroslava Schűtzová; Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; prim. MUDr. Vladimír Koza
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukémie; leukemie z dárcovských buněk; transplantáty; dárci
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 3, 212 - 215
Melanom: Teď a tady v genomické éře

BRAF mutace vznikají časně během rozvoje melanomu. Personalizovaná medicína v onkologii-vhodná léčba vhodnému pacientovi. V Austrálii je přibližně 1 případ pokročilého
KIT D820Y mutovaného melanomu ročně.

Diagnóza pacienta:

65letá pacientka přichází v prosinci 2009 s plicními metastázami análního melanomu; test KIT mutace a zahájena léčba imatinibem
Leden 2010: bez léčebné odpovědi; BRAF wt; KIT D820Y; Sorafenib 400 mg 2x denně

Autoři: Grant A. McArthur, M.B., B.S., Ph.D.
Klíčová slova: maligní melanom; kazuistika; BRAF; sorafenib; imatinib
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prezentace a články, 11. 6. 2012
 • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
 • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína