V části Diagnózy naleznou pacienti, jejich blízcí i široká veřejnost informace o některých závažných onemocněních, se kterými se v České republice potýkáme. Obsahem jsou informace o nemoci, její diagnostice a léčbě, nejen z pohledu lékaře a pacienta, ale i statistika, psychologa a sociálního pracovníka. Informace jsou podány nejen textově, ale především ve formě audiovizuální, tedy v podobě pořadů, ve kterých Vám odborníci na léčbu daných diagnóz vysvětlují, jak se choroba diagnostikuje a léčí.

  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Hepatogastroenterologie a infektologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína