V období vyrovnávání se s vážnou nemocí a náročnou léčbou někteří pacienti využívají možnost sdružovat se s ostatními pacienty, kteří řeší nebo v minulosti řešili stejný zdravotní problém. V České republice existuje mnoho pacientských organizací, které plní důležitou podpůrnou psychologickou a sociální funkci. Při setkáních dochází mezi pacienty nejen k výměně informací, rad a zkušeností s léčbou, ale i k získávání odvahy a vůle čelit nemoci. Setkání a rozhovor s člověkem, který v minulosti bojoval se stejným zdravotním problémem a dokázal jej přemoci, dokáže povzbudit mysl a dodat potřebnou energii postavit se nepřízni osudu. V dnešní složité době jdou mnohé pacientské organizace a aktivity za rámec podpory výměny zkušeností a stávají se skutečnými partnery pacientům a jejich blízkým, kterým zprostředkovávají rady lékařů, právníků, psychologů a sociálních pracovníků. Pacientské organizace významně pomáhají také lékařům, sestrám, odborným společnostem a zdravotnímu systému v šíření osvěty o prevenci a možnostech screening a přispívají tak ke včasnému odhalení některých onemocnění v době, kdy jsou lépe léčitelná. V této části portálu MojeMedicína Vám přinášíme v pravidelném cyklu informace o některých z nich.

Seznamte se

Připravujeme

  • Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných
  • Vize 97
  • Štítky: pacientské organizace
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Hepatogastroenterologie a infektologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína