Sekce Moje praxe je určena výhradně lékařům v klinické praxi a dalším odborníkům ve zdravotnictví. Najdete zde velké množství informací z terapeutických oblastí, kterými se zabývá portál MojeMedicína; například texty článků, prezentace a informace v audiovizuálním formátu. K dispozici jsou Vám jak základní vědomosti, tak i kazuistiky a rozsáhlé monotematické celky. Můžete si přečíst články o léčivech i sekce věnované jednotlivým diagnózám. Portál se zabývá i obecnějšími otázkami z medicíny, zdravotnictví a farmakoterapie.

Související články - externí

Všechny

Medline/PubMed zhoubné nádory kolorekta a rekta

Medline/PubMed - zhoubné nádory žaludku a gastroesofageálního spojení

Medline/PubMed - Nehodgkinské lymfomy

Medline/PubMed - Chronická lymfocytární leukémie

Medline/PubMed - transplantace solidních orgánů

Medline/PubMed - hepatitida B

Medline/PubMed - Revmatoidní artritida

  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Hepatogastroenterologie a infektologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína