Sekce Léčiva je rozcestník k odborným článkům, videím, prezentacím a přednáškám, které se věnují obecně problematice farmakoterapie i přináší zcela konkrétní informace k vybraným léčivům. Sekce Léčiva poskytuje obsáhlé informace především k biologické léčbě s důrazem na přípravky společnosti Roche, ale můžete se zde dostat i k informacím o všech dalších registrovaných léčebných přípravcích. K vybraným léčivým prostředkům zde lékaři najdou veškeré informace od základních produktových informací až po odborné audiovizuální přednášky. Tato sekce je určena výhradně pro lékaře a farmaceuty. Pokud nechcete své vyhledávání farmatoterapie v některé indikaci omezovat konkrétním léčivým přípravkem, podívejte se přímo pod jednotlivé diagnózy, kde naleznete informace týkající se více léčebných přípravků a také články zahrnující další léčebné metody nebo použijte vyhledávání.

Sledování bezpečnosti nových léků: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zavedla nové označení některých léčivých přípravků symbolem ∇. Přípravky označené tímto symbolem v SPC podléhají dalšímu sledování, které umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. V případě přípravků společnosti Roche se jedná o přípravek Erivedge, Invirase, Kadcyla, Perjeta a Zelboraf. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.“

Mohlo by vás zajímat:

Vybraná léčiva a schválené indikace
  Avastin Cellcept Erivedge Herceptin Kadcyla MabThera Mircera Pegasys Perjeta RoActemra Tarceva Xeloda Zelboraf
Zhoubné nádory kolorekta Ano                     Ano  
Zhoubné nádory prsu Ano     Ano Ano       Ano     Ano  
Zhoubné nádory žaludku Ano     Ano               Ano  
Zhoubné nádory ledvin Ano                        
Gynekologické zhoubné nádory Ano                        
Zhoubné nádory plic Ano                   Ano    
Zhoubné nádory pankreatu                      Ano    
Maligní melanom                          Ano
Bazocelulární karcinom      Ano                    
Nehodgkinské lymfomy           Ano              
Chronická lymfocytární leukémie           Ano              
Aktivní revmatoidní artritida           Ano        Ano      
Juvenilní idiopatická artritida                    Ano      
Chronická hepatitida B               Ano          
Chronická hepatitida C               Ano          
Profylaxe akutní rejekce transplantátu   Ano                      
Symptomatická anémie             Ano            

Kliknutím na průnik skupiny diagnóz a produktu v tabulce se vám zobrazí články, videa a přednášky, obsahující užití daného léčiva v dané diagnóze. Zvolíte-li pouze skupinu onemocnění dostanete se na část portálu věnující se této diagnóze, kliknutím na přípravek se dostanete na úvodní stránku přípravku.