Sekce Léčiva je rozcestník k článkům, které popisují z různých pohledů konkrétní léčivý přípravek a poskytují k němu vše od základních produktových informací až po odborné audiovizuální přednášky. Najdete zde články, prezentace a videa, připravená pro portál MojeMedicína, která slouží jak pro sdělení informací, tak i pro jejich sdílení. Tato sekce je určena výhradně pro odborníky. Pro návštěvníka jsou k dispozici i dokumenty, které již byly publikovány jinde – tedy převážně odborné články, prezentace a přednášky.  Sekce Léčiva poskytuje obsáhlé informace především k biologické léčbě s důrazem na přípravky společnosti Roche, ale můžete si zde přečíst i o všech dalších léčebných přípravcích. Pokud by Vás výsledek svým rozsahem neuspokojil, podívejte se také pod jednotlivé diagnózy, kde naleznete informace týkající se více léčebných přípravků a také články obecnějšího charakteru nebo použijte vyhledávání.

Sledování bezpečnosti nových léků: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zavedla nové označení některých léčivých přípravků symbolem ∇. Přípravky označené tímto symbolem v SPC podléhají dalšímu sledování, které umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. V případě přípravků společnosti Roche se jedná o přípravek Erivedge, Invirase, Kadcyla, Perjeta a Zelboraf. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.“