Psychologie pacienta a zdravotníka a jejich vzájemná komunikace

Všichni vážně nemocní pacienti jsou velmi významně závislí na kvalitní verbální a neverbální komunikaci se zdravotníky.  V této části jsou soustředěny informace o problematice psychologické intervence na českých onkologických pracovištích, najdete zde informace o roli psychologa, psychaitra a sociálního pracovníka na onkologickém pracovišti, o zásadách kvalitního rozmlouvání s pacienty, o tom, jaké je psychické prožívání léčby a celé žívotní etapy žívota s nádorovou nebo jinou vážnou chorobou.