Rektoskopie a kolonoskopie

Kolonoskopické vyšetření umožňuje lékaři prohlédnout celý vnitřek tlustého střeva, od konečníku až k dolnímu konci tenkého střeva. MUDr. Štěpán Suchánek seznamuje laickou veřejnost s tím, jak probíhá vyšetření a příprava na něj.

Další výhodou této metody je, že dovoluje bezbolestně odebírat z uvedených oblastí vzorky tkáně a během vyšetření lze ze střeva odstranit i podezřelé výrůstky - polypy. Lékař doporučuje toto vyšetření při podezření na zánětlivé, nádorové nebo jiné onemocnění tlustého střeva. Kolonoskopie je důležitou součástí prevence rakoviny tlustého střeva.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kolonoskopické vyšetření umožňuje lékaři prohlédnout celý vnitřek tlustého střeva od konečníku až po dolní konec tenkého střeva. Další výhodou této metody je, že dovoluje bezbolestně odebírat z uvedených oblastí vzorky tkáně a během vyšetření lze ze střeva odstranit i podezřelé výrůstky, polypy. Nacházíme se na Interní klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vedoucím lékařem stanice endoskopické jednotky je Štěpán Suchánek. Kolonoskopické vyšetření je vyšetření pomocí kolonoskopu, kterým vyšetřujeme jak tlusté střevo, tak konečník a v určitý případech můžeme vyšetřit i část tenkého střeva. Jako první výhodu kolonoskopie bych vyzdvihl to, že vidíme přímo sliznici střeva. Protože existují i jiná vyšetření tlustého střeva, například rentgenologická, která na jednu stranu nejsou invazivní, ale zase nemusí být tolik přesná. Další výhodou je, že můžeme ihned odebrat vzorečky, odstranit polyp a můžeme i použít různých speciálních metod, jako je třeba barvení, a tak dále. Základní indikace k tomuto vyšetření bývá tedy krvácení do stolice, ale samozřejmě těch důvodů, proč se toto dělá, je několik. Buď vyšetřujeme tedy pacienty takzvané symptomatické, to znamená pacienty, kteří mají nějaké příznaky, jak jsem již uvedl to krvácení do stolice, takzvaná enterorhagie, a nebo to jsou bolesti břicha, poruchy vyprazdňovacího rytmu, průjem, zácpa, hubnutí, anémie neboli chudokrevnost a nejasné příčiny. A druhou velkou skupinu tvoří takzvaní bezpříznakoví jedinci nebo bezpříznakové osoby, asymptomatické, a to je tedy vyšetření, které se provádí v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - čili v rámci vyhledávání přednádorových lézí v tlustém střevě a v konečníku. Stejně tak jako na ostatních kolonoskopických sálech, i zde je několik základních náležitostí. To znamená, že samozřejmě tady musí být endoskop, kterým děláme to vlastní vyšetření. A aby ten endoskop fungoval, tak musí být zapojen do endoskopické věže. Je to jak zdroj, tak procesor, k tomu vede několik hadiček. Zde vidíme odsávací hadičku, hadičku s oplachem, která je napojená na oplachovou pumpu, a zároveň také je i důležité záznamové zařízení, neboť z každého toho vyšetření pořizujeme záznam. Dále důležitou součástí je i monitor, kde sledujeme ten vlastní výkon, který provádíme, a zároveň monitor pacientský, kterým snímáme základní vitální funkce toho pacienta - jaká je jeho tepová frekvence a jaké je okysličení krve. Ta hlava toho endoskopu se drží v levé ruce. Mají to stejně jak leváci, tak praváci. A v pravé držíme ten tubus, který zavádíme do konečníku pacienta. A na konci je oplachový kanál, odsávací kanál a ta vlastní optika. Vidíme, že se nám pohybuje dolů a nahoru pomocí velkého kolečka a malým kolečkem doprava a doleva. Čili já v podstatě dokážu ten endoskop nasměrovat všemi směry. Další součástí endoskopu je i takzvaný bioptický kanál. Je to kanál, kterým se zavádí veškerá accesoria. Tento endoskop je nové generace, tak má i takzvané ztužování, to znamená, že jedním pohybem lze ztužit těch posledních dvacet centimetrů na endoskopu, což nám pomáhá právě při zavádění endoskopu přes různé zatáčky ve střevě. Příprava pacienta je zcela zásadní. Týden před vyšetřením by pacient měl dodržovat dietu s omezením zbytků. Nejíst potraviny obsahující mák a kmín, nejíst zeleninu a ovoce se zrníčky a slupkami. Den před vyšetřením je zakázáno pít mléko, džusy a kávu s lógrem. My doporučujeme, aby pacienti den před tím vyšetřením naposledy měli lehkou snídani. Názory na to, zda je možný lehký oběd, se různí, ale z naší zkušenosti víme, že pokud pacienti mají jenom snídani a oběd vynechají, pak ta příprava je lepší. V šestnáct hodin se začíná pít projímací roztok. Celkem je nutné vypít čtyři litry roztoku za čtyři hodiny, tedy co hodina, to jeden litr. Po vypití projímacího roztoku nesmí pacient jíst. Může pít čiré tekutiny. Naposledy se smí napít čtyři hodiny před vyšetřením. Určitě by měl vědět, co ho čeká. My zde každému pacientovi dáváme přečíst takzvaný informovaný souhlas, kde jsou informace o té kolonoskopii, a zároveň i každému pacientovi vysvětlujeme, o co vlastně jde. Je dobré i vědět nebo mít k dispozici vyšetření srážlivosti, koagulační vyšetření, neboť pokud máme jistotu, že pacient nemá žádnou poruchu srážlivosti, tak případné terapeutické zákroky pak můžeme udělat s klidným svědomím - například uříznout nebo odstranit polyp, brát biopsii a tak dále. Na našem pracovišti, a my to také doporučujeme i ostatním pracovištím, kolonoskopické vyšetření provádíme téměř vždy s takzvanou premedikací. To znamená, že pacientovi je před výkonem zaveden žilní přístup a podáme mu léky, které tu bolest snižují. A za stálého monitorování životních funkcí provádíme to vyšetření. My se hodně informací dozvíme již ze žádanky, kterou si pacient přináší s sebou. Nicméně velmi důležitý ten rozhovor je i z psychologického hlediska, protože je v podstatě na vás, vy jste ten kontakt s tím pacientem a můžete mu vysvětlit, o co se jedná, můžete od něj získat důležité informace - zejména jaká je jeho rodinná a osobní zdravotní historie, jaké užívá léky, zda nemá nějakou alergii, jaké jsou vlastně jeho obtíže, co ho sem přivádí. A mimo jiné, kromě toho, že získáte tyto informace, tak i pacient se zklidní a vytvoří se zde jistá důvěra mezi lékařem a pacientem. Pokud již máme připraveného pacienta, to znamená, že leží v pozici na levém boku, má již aplikovanou premedikaci, tak nejprve vyšetříme pacienta per rectum, to znamená prstem do konečníku za použití lokální anestezie, anestetického gelu. Poté zavedeme endoskop do konečníku pacienta, dostáváme se do esovité kličky a je nutné, abychom insuflovali do toho střeva vzduch, protože potom to střevo se nám roztáhne, rozvine a postupně procházíme jednotlivými částmi tlustého střeva, esovitou kličkou, sestupným tračníkem, příčným tračníkem, vzestupným tračníkem, až do oblasti, kde je takzvaná Bauhinská chlopeň, což je přechod tenkého a tlustého střeva, a zároveň zde vidíme i vyústění červovitého výběžku neboli apendixu. Vyšetříme zhruba deset až patnáct centimetrů tenkého střeva, takzvaného terminálního ilea, a postupně vysouváme přístroj z pacienta a podrobně prohlížíme, jak vypadá sliznice tlustého střeva. To vysouvání by mělo trvat zhurba šest až osm minut. V rectu neboli v konečníku poté provedeme takzvanou inverzi, to znamená, že otočíme přístroj, abychom viděli i přechod mezi análním kanálem a konečníkem. Poté odsajeme vzduch, který jsme tam během toho vyšetření insuflovali, a vyšetření ukončujeme. Nás samozřejmě zajímá jakákoliv patologie, ať už to jsou tedy záněty, nebo polypy, to jsou střevní výrůstky, a nebo to, čeho se samozřejmě obáváme nejvíce, což jsou karcinomy neboli zhoubné nádory. Samozřejmě rektoskopie jako taková se může dělat a provádí se s indikací například u hemoroidů nebo u čerstvého krvácení, kdy kontrolujeme jenom, zda nejsou trombotizované hemoroidy. Zároveň to může být i u pacientů, kteří mají takzvanou postradiační proktitidu, což jsou pacienti zejména muži po ozařování pro karcinom prostaty - tam dojde k takové deformaci cév právě v konečníku, které pak mohou krvácet a my je dokážeme endoskopicky ošetřit. Samozřejmě jde o vyšetření, které je invazivní. To znamená, že v určitém malém, opravdu skutečně malém počtu je nutno počítat i s komplikacemi. Komplikace jsou zejména dvojí, je to krvácení a perforace neboli takzvané proděravění střeva. Krvácení většinou nás jako endoskopisty tolik nestraší, protože máme mechanismy, kterými se s tímto krvácením dokážeme vypořádat. Samozřejmě perforace je komplikovanější nebo složitější komplikace. V současné době také máme metody nebo mechanismy, kterými ty perforace dokážeme endoskopicky vyřešit, ale samozřejmě pro toho pacienta to pak má, řekl bych, složitější konsekvence. Je nutné ho déle pozorovat, zda-li nedošlo k zánětu pobřišnice, a tak dále. Ve věku padesát až padesát čtyři let má každý občan České republiky možnost podstoupit každoročně takzvané testování na okultní krvácení do stolice. To je buď na bázi guajakové, nebo imunochemické, ale prostě je to test, kterým vlastně vyšetřujete, zda v té stolici se nenachází krev, která jinak není okem viditelná. A když tento test, který Vám poskytne každý rok Váš praktický lékař, je pozitivní, tak poté následuje takzvaná screeningová kolonoskopie. Ve věku pětapadesáti let máte možnost se rozhodnout, zda dál chcete pokračovat v tomto vyšetřování těmito testy, nicméně již ve dvouletém intervalu, anebo si vyberete takzvanou primární screeningovou kolonoskopii. To je kolonoskopie, která se provádí bez jakéhokoliv předchozího testu a probíhá v desetiletých intervalech. Kolonoskopické vyšetření se provádí při podezření na zánětlivé, nádorové nebo jiné onemocnění tlustého střeva. Pro úspěšné vyšetření je nezbytná dokonalá příprava pacienta, která spočívá ve vyprázdnění střev. Před kolonoskopií jsou tedy důležitá dietní opatření a vypití čtyř litrů projímacího roztoku. Pacientům se doporučuje absolvovat tuto proceduru v klidu domácího prostředí. Po vyprázdnění střev nesmí pacient jíst. Může pít čiré tekutiny, ale čtyři hodiny před vyšetřením by se měl napít naposledy. Před vyšetřením pacient většinou dostane injekci na zklidnění a proti bolesti. Během vyšetření leží pacient na levém boku a lékař opatrně zavádí kolonoskop do konečníku, přičemž je neustále v kontaktu s pacientem a informuje ho o průběhu vyšetření. Vyšetření trvá zhruba patnáct až dvacet minut. Po jeho skončení zůstává pacient ještě půl hodiny v klidu na lůžku. Výsledek vyšetření lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud byly z tlustého střeva odebrány vzorky, pak bude výsledek mikroskopického vyšetření znám zhruba za týden. Dostane-li pacient injekci na zklidnění, nesmí dvacet čtyři hodin řídit auto, jezdit na kole a vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Stáhněte si prezentaci ve formě podcastu (formát MP3, velikost 14,8 MB)

Další díly pořadu Moje Medicína o vyšetřovacích a léčebných metodách.

Jak se připravit na kolonoskopii?

 • týden před vyšetřením: dieta s omezením zbytků (vyloučit ze stravy mák, kmín, ovoce a zeleninu se zrníčky a šlupkami)
 • den před vyšetřením nepít mléko, džusy, kávu s lógrem
 • den před vyšetřením lehká snídaně
 • od 16 hodin projímací roztok a 4 litry tekutin za 4 hodiny
 • v den vyšetření pít jen čiré tekutiny
 • poslední napití 4 hodiny před vyšetřením

Vložit komentář

Komentář
Akce

Komentáře

 1. kristina
  DOBRY DEN MAM PROBLEM KRVACIM S KONEČNIKA A MOJE PRAKTICKA DOKTORKA MNE POSLALA NA CHYRURGII CO MNE TAM ČEKA MAM STRACH DEKUJI ZA ODPOVED
 2. Petra Nováková
  Krvácení z konečníku může znamenat více různých diagnóz, například hemeroidy, ale může být i příznakem vážného onemocnění. U všech onemocnění je důležité, aby byla odhalena a léčena včas, určitě k lékaři běžte. Pravděpodobně budete poslána na kolonoskopické vyšetření tlustého střeva a toho se nemusíte bát. Podívejte se na naše videa Rektoskopie a kolonoskopie a Okultní krvácení do stolice, která vysvětlují, jak vyšetření probíhá.
 3. Alena
  Dobrý den a zároveň i šťastný Nový rok.......Prosím Vás mám tetu ve Frankfurtu nad Mohanem-je jí 81 let a dnes mně volala,,že při stolici z ní vyhrklo spoustu nějak tmavého až černého řídkého odpadu...Je to už během roku podruhé....Mohla by její léčba a vyšetření proběhnout i u nás v Česku???Jaké by byli podmínky ???, Teta je totiž skálopevně přesvědčena ,že nejlepší léčba na vysoké úrovni je právě v Česku...Omlouvám se ,že obtěžuji právě dnes---s pozdravem a díky -
 4. Petra
  Dobrý den, obraťte se s dotazem, prosím, přímo na některé Komplexní onkologické centrum, jejich seznam i s kontakty naleznete na stránkách České onkologické společnosti na adrese: http://www.linkos.cz/pro-pacienty/onkologicka-pracoviste/
 5. Anna Bartáková
  Dobrý den, ráda bych věděla co obnáší vyšetření tenkého střeva a jaká jsou nebezpečí při tomto vyšetření

  Děkuji
 6. Jiří Pešina
  Vyšetření tenkého střeva lze provést různými metodami, např.rentgenologicky pomocí kontrastní látky. Další možností je dvojbalonová enteroskopie, která umožňuje endoskopické vyšetření tenkého střeva a léčebné endoskopické výkony. Používá se zejména pro diagnostiku a případně i léčbu krvácení z oblasti tenkého střeva. Sliznici tenkého střeva je možné prohlédnout také pomocí kapslové endoskopie. Kapsle velikosti větší tablety má zabudovanou miniaturní kameru, kterou postupně snímá celý trávicí trakt tak, jak jím pomalu prochází. S riziky jednotlivých vyšetřovacích metod Vás seznámí ošetřující lékař.
 7. iva trnkova
  Dobrý večer.Mám dlohodobý problém se stolicí začalo to s cystou na vaječníku v tu dobu jsem mela bolesti v podbřišku a každodenní stolici(pro mě konečně normální odchd stolice trpěla jsem na zácpu)ale pak cysta zmizela a dostala jsem průjem který trval 1den koupila jsem si laktobacily imunit po dobrání se nic nezměnilo stolice je řídká a kašovitá poté mě začal bolet žaludek,pálení žáhy,bolest žlučníku sono v pořádku,gastro endoskopie žaludku nalezena helikobakterie v tu dobu stolice do žluta nasadila jsem dietu,aloe vera byliné čaje stolice se o něco zlepšila ale stále je řídká a ne v celku tak dva měsíce se střídá s normální stolici(ale z řídka) bolesti v podbřišku stálé někdy menší někdy větší.Také cítím takové bublání škrundání až je to nepříjemné a ty každodení bolesti.Gynekolog.vyšetření v pořádku.Ničím se neléčím pod dohledem mám autoimunitní onem.štít.žlázy.Je mi 35let.Mužete mi alespoň málo poradit co by to způsobovalo moc se bojím na kolonoskopii rada bych se tomu vyhla.Dají se udělat jiná vyšetření než tohle.Děkuji
 8. Jiří Pešina
  Podle popsaných potíží, byste rozhodně měla podstoupit komplexní vyšetření na gastroenterologii. Kolonoskopické vyšetření je bohužel opředeno mnoha mýty, ale obávat se jej nemusíte. Velkým přínosem této metody je možnost odebrání vzorku tkáně na histologické vyšetření. To u jiných metod (např. kapslová kolonoskopie či CT kolonoskopie) toto možné není.
 9. Dana
  Dobrý den.Mám problém se stolicí.Začalo to asi před dvěma měsíci,kdy mě začalo jako by tlačit v žaludku a přidala se kašovitá stolice,obvodní lékař mi řekl,že je potřeba upravit zažívaní a předepsal mě lék kinito .Žaludek se uklidnil,a stolice se mírně upravila,ale ne tak jak by to mělo být,Zůstala převážně řidší a objevil se i hlen .Teď asi týden opět tlak v žaludku asi 2 dny a kašovitá stolice kdy jdu i třikrát,poprvé celkem normálně ale pak už mě začnou křeče v břiše a musím jít znovu obsah stolice je menší a řidší ,a někdy mám pocit celý den že nejsem dostatečně vyprázdněná.Bojím se i při větrech aby se nestalo něco horšího.Je mi 48 let. Mám strach aby to nebylo něco vážnější.I když krev jsem zatím ve stolici neobjevila.Mužete mi alespoň málo poradit co by to způsobovalo moc se bojím na kolonoskopii rada bych se tomu vyhla.Dají se udělat jiná vyšetření než tohle.Děkuji
 10. MUDr. Milana Šachlová
  Vážená paní!
  Pokud Vaše potíže vznikly náhle, mohlo se jednat také o nějakou infekci. Byla vyšetřena stolice ? (výtěr z konečníku na bakteriologii event. vzorek velikosti lískového oříšku na vyšetření parazitů ). Zkuste probiotika, kupují se bez receptu v lékárně- např. Lactocare, Biokult, VSL3 a apod. Množství větrů omezí např. Sab simplex nebo Espumisan, jsou i léky na zmírnění křečí. Pokud potíže budou trvat i po vybrání probiotik, pak se asi kolonoskopii nevyhnete.
  MUDr. Milana Šachlová

Další články

 1. Okultní krvácení do stolice

  14. 4. 2011 -

  Každý rok je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku diagnostikován u 7800 osob. Je důležité, aby byl objeven včas. Další díl seriálu o vyšetřovacích metodách je o testu na okultní krvácení do stolice i o kolonoskopickém vyšetření.

 2. Kapslová endoskopie

  16. 9. 2011 -

  Kapslová endoskopie je diagnostická metoda určená k vyšetření tenkého střeva, tlustého střeva a jícnu. Základním principem vyšetření je zachycení a bezdrátový přenos endoskopického obrazu

 3. Mammografie a ultrazvukové vyšetření prsu

  18. 8. 2011 -

  Mammografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování prsů žen, které nemají žádné potíže. Cílem screeningu je  včas  objevit rozvíjející se zhoubný nádor prsu, který je v časné fázi snáze léčitelný.