Související články - externí

Všechny

Clinical Care Options Oncology - Leukemia

JCO - hematoonkologické malignity

Medline/PubMed - Chronická lymfocytární leukémie

Chronická lymfocytární leukémie prochází svým způsobem revolučním obdobím. A to nejen díky stále většímu porozumění této chorobě, ale zejména díky tomu, že moderní léčebné postupy zásadním způsobem mění přístup k této nemoci. Minulostí je paliativní přístup vedený hlavně zásadou „neublížit“. Moderní léčba založená na kombinaci chemoterapie s imunoterapií totiž vede nejen ke zlepšení celkového přežití, ale současně přináší naději na vyléčení tohoto onemocnění. Cílem této stránky je poskytnout Vám orientaci v dostupných datech a napomáhat tak v přenášení výsledků výzkumu do každodenní práce ve prospěch Vašich pacientů.

Kam dál na portálu pro informace o CLL:

Níže na této stránce najdete obecnější články, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě CLL. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky najdete v sekci MojeVzdělávání - Hematoonkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě CLL, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "chronická lymfocytární leukémie". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze CLL