Související články - externí

Všechny

JCO - hematoonkologické malignity

Medline/PubMed - Nehodgkinské lymfomy

Pestrost je možná nejvhodnějším slovem, které by mohlo charakterizovat tu část hematoonkologie, která se věnuje nehodgkinským lymfomům. Množství dílčích diagnóz, které společně tvoří diagnostickou skupinu NHL, variabilní průběh různých typů lymfomů, četné výzkumné aktivity přinášející stále podrobnější pohled do patofyziologie těchto chorob, multidisciplinární přístup při diagnostice i léčbě těchto onemocnění… To vše vytváří pestrou mozaiku informací, se kterými musí pracovat každý zdravotník, který se setkává s pacienty s NHL. V poslední dekádě byl osud pacientů s NHL dramaticky změněn zavedením nové léčebné modality do standardní léčby většiny NHL – imunoterapie pomocí monoklonálních látek.

Kam dál na portálu pro informace o lymfomech:

Níže na této stránce najdete obecnější články, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě lymfomů. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky najdete v sekci MojeVzdělávání - Hematoonkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě lymfomů, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "lymfomy". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze nehodgkinský lymfom.