Související články - externí

Všechny

JCO - zhoubné nádory trávící soustavy

Medline/PubMed zhoubné nádory kolorekta a rekta

Kolorektální karcinom je jednou z onkologických diagnóz, které znamenají závažný celospolečenský problém zejména v České republice. Incidence tohoto onemocnění v ČR se řadí na první místo v celosvětovém žebříčku, přičemž polovina nemocných přichází v pokročilém stadiu. Moderní léčebné metody, které zařazují biologickou léčbu do léčebných schémat pokročilého onemocnění, mohou vyústit v prodloužení bezpříznakového období a celkového přežití nemocných. V případě dosažení resekability metastáz mohou moderní metody dát šanci na dlouhodobé přežívání i na kompletní vyléčení. Prevence, diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu není již doménou jednoho specialisty, ale vyžaduje týmový přístup řady specialistů – v prvé řadě onkologů, chirurgů, gastroenterologů a rentgenologů.

Kam dál na portálu pro informace o zhoubných nádorech kolorekta

Níže na této stránce najdete články, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě kolorektálního karcimu. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky k diagnóze kolorektální karcinom najdete v sekci MojeVzdělávání - Onkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě kolorektálního karcinomu, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "zhoubné nádory kolorekta". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze kolorektální karcinom.