Související články - externí

Nejen kolorektální karcinom určuje prvenství České republiky v incidenci tohoto onemocnění, ale i u karcinomu ledviny patří naše země k oblastem s jeho nejvyšším výskytem. Moderní léčba převážné většiny těchto onemocnění využívá patofyziologických mechanismů, které souvisí s mutací VHL genu. Zvláště u karcinomu ledviny s převážně světlebuněčnou složkou poté dochází k nadprodukci VEGF. Použití léčebné kombinace interferon alfa + bevacizumab u nemocného s diagnózou metastázujícího karcinomu ledviny dává možnost optimální následné sekvence léčby inhibitory TKI. Jsou publikovány údaje o přežití kolem mediánu 38 měsíců.

Kam dál na portálu pro informace o zhoubných nádorech ledvin:

Níže na této stránce najdete obecnější články, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů ledvin. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky k diagnóze zhoubný nádor ledviny najdete v sekci MojeVzdělávání - Onkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě karcinomu ledviny, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "zhoubný nádor ledviny". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze zhoubný nádor ledviny.