Související články - externí

Všechny

JCO - zhoubné nádory plic

Karcinom plic je malignita s nejvyšší mortalitou u nás i ve světe. Ročně u nás na toto onemocnění umíra asi 3500 mužů a 1500 žen. Příčinou vysoké mortality je zejména pozdní diagnostika onemocnění. I přes stále se zdokonalující diagnostické metody je pouze 15 % případů karcinomu plic diagnostikováno ve stádiu potencionálně kurabilním, tzn. ve stadiu I a II, a téměř polovina (42 %) ve stadiu IV, kdy lze povětšinou indikovat pouze paliativní či symptomatickou léčbu. V posledních letech se i v léčbě karinomu plic stává standardem terapie cílená léčba, která prodlužuje přežití pacientů za hranici 14 měsíců a v některých případech (u pacientů s EGFR aktivační mutací) až za hradinici 30 měsíců.

Kam dál na portálu pro informace o zhoubných nádorech plic:

Níže na této stránce najdete obecnější články, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky k diagnóze zhoubný nádor plic najdete v sekci MojeVzdělávání - Onkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě karcinomu plic, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "zhoubné nádory plic". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze zhoubný nádor plic.