Související články - externí

Všechny

Clinical Care Options - zhoubné nádory prsu

JCO - zhoubné nádory prsu

Karcinom prsu se řadí k nádorům s nejvyšší incidencí, která trvale stoupá.

Díky včasné diagnostice a stále se zlepšujícím možnostem léčby se daří vyléčit stále více žen. V případě metastatického onemocnění sice v současné době nelze nemocnou vyléčit, je však dosahováno dlouhodobého přežití při přijatelné kvalitě života.

Věříme, že infomace, které naleznete na našich stránkách, Vám pomohou při každodenní práci s Vašimi pacientkami.

Kam dál na portálu pro informace o zhoubných nádorech prsu:

Níže na této stránce najdete informace, které se věnují výskytu, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prsu. Na portálu MojeMedicína jsou uveřejněny i další články, přednášky, videosekvence a videoprezentace, které se věnují této diagnóze. Videopřednášky k diagnóze zhoubný nádor prsu najdete v sekci MojeVzdělávání - Onkologie, články, prezentace a videa, věnující se specifické léčbě karcinomu prsu, najdete v části MojePraxe - Léčiva. Můžete také použít zobrazení informací k tématu pomocí štítku "zhoubné nádory prsu". Externí odkazy v pravé horní části této obrazovky ("související články") vedou na externí weby a odkazují na informace, které jsou zde uveřejněny k diagnóze zhoubný nádor prsu.