Přinášíme přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie a Infekční lékařství.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005, a to Věstníky MZ ČR vydanými v roce 2009 a 2010.