Zobrazují se jen texty určené pro laiky. Jste-li odborník ve zdravotnictví, můžete si zobrazit i texty pro odborníky.

Chronické onemocnění ledvin

Co znamená a jak se pozná chronické onemocnění ledvin? Pro chronické onemocnění ledvin je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných...

Vyšetření kostní dřeně

Datum: 11. 3. 2012 -

Co je to kostní dřeň a k čemu slouží? Jak se odebírá a vyšetřuje? Co lékařům kostní dřeň prozradí?

Výskyt štítku "anemie" v Knihovně kazuistik

Zobrazit všechny kazuistiky s tímto štítkem