Zobrazují se jen texty určené pro laiky. Jste-li odborník ve zdravotnictví, můžete si zobrazit i texty pro odborníky.

O právech pacientů a také o právech pojišťenců

Datum: 9. 12. 2011 -

Přednáška JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. z Platformy zdravotních pojištěnců ČR zazněla na 6. ročníku Celostátního setkání pacientů s maligním lymfomem 21. října 2011 v Praze.