Nová metoda označovaná jako Ex vivo perfúze a rekondice plic umožní využít k transplantaci více dárcovských plic. Umožní vyjmutý orgán podrobně vyšetřit a případně i vyléčit, a tedy zcela zásadně zlepšit a obnovit jeho ztracenou funkci.

Více informací:

Literatura:

Další články

 1. Transplantace plic v České republice

  26. 10. 2010 -

  Prezentace, která zazněla 3. československém transplantačním kongresu, přináší informace z historie a současnosti transplantací plic v České republice.

 2. Počet transplantací plic by se mohl znásobit

  7. 1. 2013 -

  Nová metoda ex vivo perfuze a rekondice plic má potenciál zvýšit počet transplantací plic v řádu desítek procent. Transplantační tým III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole je na ni připraven.

 3. Herceptin (trastuzumab) = 1 cíl, 4 mechanismy účinku

  29. 1. 2010 -

  Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2. Působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy, které jsou popsané v článku. Článek obsahuje i video ukazující mechanismus účinku na nádor.