Přednáška zazněla v rámci sekce Právo a onkologie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

Stáhněte si prezentaci ve formě podcastu (formát MP3, velikost 15,2 MB)

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na XXXV. Brněnských onkologických dnech s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve dnech 21.-23. dubna 2011.

Další články

 1. Maligní melanom: terapie cílená na BRAF

  7. 5. 2011 -

  Přednáška zazněla v rámci sekce Chemoterapie, biologická a hormonální terapie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

 2. Rozdíl mezi originálem, generikem a biosimilars z pohledu klinického farmakologa

  3. 5. 2012 -

  Biosimilars nejsou generické kopie! Přednáška o farmakologických, chemických a regulatorních rozdílech mezi originálem, generikem a biosimilars zazněla na Brněnských onkologických dnech 2012.

 3. Spánek v prevenci rakoviny

  9. 5. 2013 -

  Omezování nočního bdění je jedním ze zatím nedoceněných primárně preventivních způsobů snížení rizika nejen onkologických onemocnění, o kterém by měla být informována nejširší veřejnost. Elektrické osvětlení a změna způsobu života ve vyspělých zemích narušují evolučně vyvinuté fyziologické cirkadiánní střídání aktivity mnoha tělesných funkcí. V poslední době byla věnována pozornost hormonu melatoninu, který se tvoří v tmavé části dne v epifýze a je hlavním nosičem informací všem buňkám o fázi cirkadiálního cyklu.