Portál  MojeMedicína Vám přináší onkologický videoseminář, připravený na jaře a v létě roku 2010. Seminář obsahuje 11 přednášek od epidemiologie až po biologickou léčbu zhoubných nádorů prsu, kolorekta, plic a pankteratu.

Poslechnětě si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Úvod: Biologická léčba solidních nádorů

prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem v 1. i vyšších liniích léčby

MUDr. Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin a kurativní resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Büchler PhD.

Fakultní Thomayerova nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Onkologické oddělení

Herceptin v léčbě  časného karcinomu prsu

MUDr. Jana Prausová

Fakultní nemocnice Motol, Radioterapeuticko - onkologické oddělení

Herceptin v léčbě  metastatického karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení


Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Klinika pneumoonkologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce Praha


Bevacizumab v léčbě metastatického karcinomu ledviny

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika


Tarceva (erlotinib) v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Klinika nemocí plicmních a TBC

Tarceva v léčbě metastazujícího karcinomu pankreatu a česká zkušenost

MUDr. Petr Karásek

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče


Závěr: Biologická a cílená léčba v praxi českých onkologů

prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Další články

 1. Biologická a cílená léčba v praxi českých onkologů

  20. 5. 2010 -

  V roce 2010 bude v ČR nově diagnostikováno přibližně 76 000 onkologických onemocnění a v ČR bude žít přibližně 450 000 pacientů se zhoubnými nádory nebo pacientů s onkologickým onemocněním v minulosti. Přednáška prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. z 12. dubna 2010 je součástí onkologického videosatelitu natočeného pro portál MojeMedicína.

 2. Biologická léčba solidních nádorů

  20. 5. 2010 -

  Přednáška prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. z 12. dubna 2010 je součástí onkologického videosatelitu natočeného pro portál MojeMedicína.

 3. Biologická léčba solidních nádorů dnes a zítra

  7. 5. 2011 -

  Přednáška zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche, konaném v rámci Brněnských onkologických dnů dne 21. dubna 2011.