34. Kongres České nefrologické společnosti - webcast

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Vědecký program kongresu pokrýval všechny hlavní oblasti nefrologie, tedy problematiku klinické nefrologie, hemodialýzy, peritoneální dialýzy a jiných očišťovacích metod a transplantace ledvin. Na portálu najdete úvodní přednášky, které prezentovaly již tradičně data z pacientských registrů, jejichž zřizovatelem a provozovatelem je ČNS, tedy registru renálních biopsií (CRRB), dialyzovaných pacientů (RDP) a také z registru pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí (RIP). Je nám potěšením předložit návštěvníkům portálu i přednášky z prvního sympózia zahraničních řečníků, kteří se věnovali akutnímu selhání ledvin, hemodialýze i transplantaci. Posledním zaznamenané sympózium uspořádala společnost Roche a jeho přednášky byly prezentovány pod společným názvem Medicína založená na důkazech - nebo personalizovaná medicína?

Podívejte se a poslechněte si některé přednášky, které pro vás zaznamenal portál MojeMedicína.

Přehled přednášek:

Prezentace a video

Název přednášky

Jméno přednášejícího

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek, které byly natočeny v prvním bloku kongresu věnovanému registrům s statistikám v nefrologii, na postgraduálním symposiu zahraničních řečníků a na obědovém symposiu společnosti Roche.

Blok 8:30 - 10:30 Registry v nefrologii

Předsedající: Rychlík I., Lopot F.,  čtvrtek 14. června 2012

Přehled dialyzační aktivity v ČR v r. 2011

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV a Dialyzační středisko FMC FN

Současný stav a problémy s dodáváním dat do Registru dialyzovaných pacientů (RDP)

doc., Ing., František Lopot, CSc.

Interní oddělení Strahov VFN

Přehled transplantační aktivity v ČR v r. 2011

MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Transplantační centrum

Biopticky verifikované nefropatie v České republice v letech 1994-2011

MUDr. Eva Jančová, CSc. za skupinu CRRB

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Národní klinický registr ANCA-asociovaných vaskulitid: 3 roky existence

MUDr. Zdenka Hrušková

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - současný stav a přehled aktivity

MUDr. Jan Vachek

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Blok 10:45 – 12:45 Postgraduální symposium zahraničních řečníků (Postgraduate Symposium of Foreign Speakers)

Předsedající: Tesař V., Dusilová Sulková S., čtvrtek 14. června 2012

Acute kidney injury – news in its pathogenesis and biomarkers

Bruce A. Molitoris

Department of Medicine, Indiana Center for Biological Microscopy, Indiana University School of Medicine

Hemodiafiltration - its place in the armamentarium of blood purification methods

Peter J. Blankestijn

Department of Nephrology University Medical Center Utrecht the Netherlands

Should we assay for MICA antibodies in renal transplantation?

Daniel Abramowicz

Renal Transplantation Clinic Hopital Erasme, Bruxelles

13.15 – 14.15 Medicína založená na důkazech – nebo personalizovaná medicína?

Firemní obědové symposium ROCHE, Předsedající: Viklický O., čtvrtek 14. června 2012

Nová KDIGO doporučení pro léčbu renální anémie

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Léčba renální anémie u pacientů s CKD: medicína založená na důkazech nebo personalizovaná medicína?

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Internet, nefrologie a vzdělávání

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV a Dialyzační středisko FMC FN

Další články

 1. Transplantace ledvin v ČR - přednáška

  9. 3. 2012 -

  Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.  

 2. Klub mladých nefrologů 2011 - webcast

  26. 1. 2012 -

  Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

 3. Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze - webcast z Brodových dnů

  31. 5. 2013 -

  Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza.