Celoživotní vzdělávání

Vtéto sekci najdete informace užitečné pro celoživotní vzdělávání, jako např. webcasty z odborných akcí, které pro potřeby portálu nazýváme "videosemináře" a přednášky připravené našimi odborníky speciálně pro portál MojeMedicína. 

 

Digitální technologie

Prezentace, tutorialy a články, které se zaměřují na využití digitálních technologiíí a nástrojů v běžném životě, ale i v odborné praxi lékaře. 

Rozhovor na téma digitální technologie v praxi lékaře
Vyhledávaní odborných informací na internetu
Videokonference - jak na ně
iPad - užitečný pomocník
Evernote
Zdravotní Gadgety
 

 

Osobní rozvoj

O efektivitě studia, time managementu, kvalitní komunikaci a spolupráci mezi různými osobnostními typy lidí, schopnosti řízení a organizace sebe samého, o přesvědčivé prezentaci a vyjednávání a další témata...

Více

Hodnocení vědeckých výstupů 

Protože se klade stále větší důraz nejen na to, aby vědec publikoval, ale hlavně na to, aby byl také citován, připravili jsme pro vás soubor přednášek, které vás blíže seznámí s praktickými aspekty tématu hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů publikační činnosti

Více

GALEOS - Galerie lékařských osobností

Dokumentární cyklus videoportrétů významných osobností české medicíny - lékařů, kteří posunuli svůj obor a kteří v jednotlivých oblastech medicíny dosáhli významného úspěchu. 

Více

Videosemináře pro lékaře

Videosemináře jsou webcasty a multimediální přednášky z významných a zajímavých tuzemských lékařských kongresů, konferencí a seminářů. S přednáškou si můžete synchronně přehrávat i jednotlivé slidy z prezentací...

Seznam videoseminářů

Psychologie a komunikace

Zásady kvalitního rozmlouvání s pacienty a jejich blízkými, komunikace s vážně nemocnými dětmi a jejich rodiči a popis psychického prožívání léčby a celé žívotní etapy života s vážnou chorobou mají však přesah i do jiných oborů. 

Více

ROCHÁDA

ROCHÁDA - držíme nádorová onemocnění v šachu, je cyklus odborných seminářů, který se bude věnovat
využití imunoterapie v léčbě solidních tumorů

ROCHÁDA
1. díl - Obecná problematika protinádorové imunitní odpovědi a strategie vedoucí k jejímu obnovení
2. díl - Praktické aspekty léčby imunoterapií 
3. díl - Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

CIT Akademie

CIT Akademie je vzdělávací projekt společnosti Roche s.r.o., který poskytuje odborníkům ve zdravotnictví komplexní pohled na protinádorovou imunoterapii.

CIT Akademie
Protinádorová imunoterapie obecně
Léčba nemalobuněčného karcinomu plic
Léčba malobuněčného karcinomu plic
Léčba uroteliálního karcinomu
Videosemináře