Autoři

Filtry podle parametrů
Počet nalezených autorů: 1102 zrušit všechny filtry
Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha
Renal Transplantation Clinic Hopital Erasme, Bruxelles
Oddělení nukleární medicíny - PET centrum, Masarykův onkologický ústav Brno
IKEM Praha, Transplantcentrum
Technická univerzita Ostrava
Institut Gustave Roussy, Villejuif, France
Dialyzační středisko Fresenius Medical Care
Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno
Masarykův onkologický ústav, Úsek léčebné výživy, Brno
II. interní klinika FTN, Praha
Fakultní nemocnice Brno, Dětské rehabilitační oddělení
FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
Onkologická klinika, 1. LFUK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha