Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Mgr. Aleš Tvrzník

Mgr. Aleš Tvrzník

Vzdělání

 • 1991 - 1993 Institut für Sportwissenschaft Stuttgart 
 • 1987 - 1991 Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • metodika sportu – specializace atletika
 • 1983 - 1987 Gymnázium Jablonec n. N.
 • 1976 - 1983 Základní škola Jablonec n. N.
 • sportovní třída se zaměřením na atletiku

Profesní zaměření

 • 1994 - dosud Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI Praha
 • diagnostika, metodika a evidence zatížení ve vrcholovém sportu a přenos takto získaných poznatků do oblasti rekreačního sportu, resp. fitness s důrazem na zdravotně-preventivní aspekty pohybových aktivit

Z publikační činnosti

 • Běhání(Grada Publishing, 2014)
 • Běhání – od joggingu po maratón (Grada Publishing, 2006)
 • Testování silových schopností na akceleračním trenažéru (in sborník „Současný sportovní trénink“, FTVS UK Praha, 2008)
 • Technika běhu a svalové dysbalance (Časopis Run - 4 díly, 2008)
 • Každý druhý začátečník má nevhodné boty (Časopis Běhej, duben-květen 2009)
 • Pronace není nemoc, ale problémy působí (Časopis Běhej, červen-červenec 2009)
 • Šetřete energii, běhejte stylově (Časopis RUN, únor 2010)
 • Jak hluboko si sáhnou vytrvalci při maratonu? (Časopis Běhej, červen-červenec 2010)
 • Víte, co se děje s vaší nohou při běhu? (Časopis RUN, září 2010)
 • Styly pod drobnohledem (Časopis RUN, říjen 2010)

Články publikované na portálu

S nárůstem popularity rekreačního běhu se přes všechny jeho pozitivní vlivy na zdravotní stav člověka poměrně často u amatérských běžců setkáváme s akutními i chronickými problémy pohybového aparátu. Běh je na rozdíl od jiných pohybových aktivit vytrvalostního charakteru z důvodu zapojení velkého množství svalových skupin vysoce efektivní z hlediska dosahování cílů (zvyšování kondice, úprava tělesné hmotnosti apod.). Na druhé straně tento benefit současně představuje zvýšené zatížení pohybového ústrojí.