Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Mgr. Aleš Tvrzník

Mgr. Aleš Tvrzník

Vzdělání

 • 1991 - 1993 Institut für Sportwissenschaft Stuttgart 
 • 1987 - 1991 Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • metodika sportu – specializace atletika
 • 1983 - 1987 Gymnázium Jablonec n. N.
 • 1976 - 1983 Základní škola Jablonec n. N.
 • sportovní třída se zaměřením na atletiku

Profesní zaměření

 • 1994 - dosud Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI Praha
 • diagnostika, metodika a evidence zatížení ve vrcholovém sportu a přenos takto získaných poznatků do oblasti rekreačního sportu, resp. fitness s důrazem na zdravotně-preventivní aspekty pohybových aktivit

Z publikační činnosti

 • Běhání(Grada Publishing, 2014)
 • Běhání – od joggingu po maratón (Grada Publishing, 2006)
 • Testování silových schopností na akceleračním trenažéru (in sborník „Současný sportovní trénink“, FTVS UK Praha, 2008)
 • Technika běhu a svalové dysbalance (Časopis Run - 4 díly, 2008)
 • Každý druhý začátečník má nevhodné boty (Časopis Běhej, duben-květen 2009)
 • Pronace není nemoc, ale problémy působí (Časopis Běhej, červen-červenec 2009)
 • Šetřete energii, běhejte stylově (Časopis RUN, únor 2010)
 • Jak hluboko si sáhnou vytrvalci při maratonu? (Časopis Běhej, červen-červenec 2010)
 • Víte, co se děje s vaší nohou při běhu? (Časopis RUN, září 2010)
 • Styly pod drobnohledem (Časopis RUN, říjen 2010)

Články publikované na portálu

S nárůstem popularity rekreačního běhu se přes všechny jeho pozitivní vlivy na zdravotní stav člověka poměrně často u amatérských běžců setkáváme s akutními i chronickými problémy pohybového aparátu. Běh je na rozdíl od jiných pohybových aktivit vytrvalostního charakteru z důvodu zapojení velkého množství svalových skupin vysoce efektivní z hlediska dosahování cílů (zvyšování kondice, úprava tělesné hmotnosti apod.). Na druhé straně tento benefit současně představuje zvýšené zatížení pohybového ústrojí.