Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Barbora Jakubíčková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Videa a prezentace publikované na portálu

Léčba závislosti na tabáku je důležitou součástí prevence kardiovaskulárních, plicních i onkologických onemocnění. Přednáška představuje výsledky léčby závislosti na tabáku, kterých dosáhlo Centrum léčby závislosti na tabáku na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN a LF MU.