Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Oddelenie klinickej patofyziológie, LF UK, Bratislava

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., je vedoucí Oddělení klinické patofyziologie Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Zastává post zástupkyně přednosty Ústavu patologické fyziologie LFUK. Systematicky se věnuje patogenezi a včasné detekci komplikací protinádorové léčby.
Byla a je zodpovědnou řešitelkou mnohých vědeckovýzkumných grantových projektů z této oblasti. Je hlavní autorkou nebo spoluautorkou 6 monografií, publikovala kapitoly ve 12 vysokoškolských učebnicích a učebních textech pro studenty medicíny. Je první autorkou nebo spoluautorkou více než 200 publikací v domácích a zahraničních časopisech. Za svou odbornou činnost získala několik ocenění, mimo jiné prémii Slovenského literárního fondu za rok 2007 za monografii Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. Výsledky své práce prezentovala na mnohých domácích a zahraničních kongresech (v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě).
Je členkou International CardioOncology Society (ICOS), International Society of Paediatric Oncology (SIOP) a American Society of Clinical Oncology (ASCO). Je členkou několika redakčních rad tuzemských i zahraničních časopisů.
V letech 2007-2011 pracovala jako proděkanka pro grantovou problematiku a doktorandské studium LFUK v Bratislavě. Od roku 2010 je členkou Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Články publikované na portálu

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.