Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Videa a prezentace publikované na portálu

Úvodní přednáška bloku o časném karcinomu prsu se zamýšlí nad základními otázkami systémové léčby časných stádií karcinomu prsu, nad indikací systémové léčby, nad tím, zda podat adjuvantně či neoadjuvantně a nad jejím složením.