Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. David Belada, PhD.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie

Články publikované na portálu

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze dne 27. ledna 2011.

Videa a prezentace publikované na portálu

Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech jsme se na chodbách zeptali účastníků, jak se jim líbí na OHD, čím je okouzlila hematoonkologie a jak vidí budoucnost oboru.

Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech jsme se zeptali několika našich předních hematoonkologů, čím by chtěli být, kdyby je nezaujala medicína a hematoonkologie.

Rozhovor s  MUDr. Davidem Beladou, PhD., odborníkem na léčbu lymfomů z Hematoonkologické kliniky FN Hradec Králové, o oboru a jeho budoucnosti. Pan doktor nám na XXIV. Olomouckých hematologických dnech odpověděl i na několik osobních otázek.