Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Elena Rossi, MBA

Pregnancy Care, Roche Diagnostics International Ltd.

Články publikované na portálu

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Videa a prezentace publikované na portálu

Preeklampsie postihuje 3-5 % těhotných žen. Nové prediktivní markery PIGF a sFlt-1 umožňují včasnou diagnostiku preeklampsie. Přednáška představuje nová klinická data z testování metodou Elecsys sFlt-1/PlGF. Přednáška je opatřena českými titulky, zapněte si na liště pod prezentací.