Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Eva Hovorková

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Videa a prezentace publikované na portálu

Druhá z řady přednášek na téma kvalita totální mezorektální excize a její význam pro další léčbu se zabývá rolí patologa v hodnocení kvality práce chirurga.  Pro objektivní zhodnocení kvality TME je nezbytné mít zavedeno parametrické hodnocení, mít definovaná kritéria, standardizovaný postup zpracování a vyšetření resekátu, dokonale spolupracovat a komunikovat v multidisciplinárním týmu, a v neposlední řadě mít zkušenosti a odvahu. 

Přednáška shrnuje zkušenosti s kvalitou a možnostmi vyšetřování totální mezorektální excize získané na Fingerlandově ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové. Odovídá na otázky, jaký je význam TME, jaké podmínky patolog potřebuje a co patologové požadují od chirurgů, jaký je postup zpracování resekátu, k čemu slouží fotodokumentace, jak probíhá hodnocení kvality TME a CRM (cirkulární resekční okraje) a jaká jsou úskalí při vyšetřování resekátu.