Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Eva Kočová

Radiologická klinika FN Hradec Králové

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška o roli zobrazovacích metod v časné diagnostice idiopatické plicní fibrózy zazněla na Moravskoslezských dnech pneumologie v roce 2015.

Problematika intersticiální plicní fibrózy a její diagnostiky z pohledu zobrazovacích metod.