Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. Ing. František Lopot, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Interní oddělení Strahov

Články publikované na portálu

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Videa a prezentace publikované na portálu

Výsledky statistické ročenky dialyzační léčby v České republice za rok 2011. Data byla shromážděna ze všech 102 dialyzačních středisek.

Přednáška, která zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti, představuje Registr dialyzovaných pacientů a je výzvou pracovištím, která pravidelný kontakt s registrem dosud nanavázala.  Vysvětluje jaká je struktura dat, frekvence a způsob sběru, jaké jsou důvody pro chybějící nebo chybná data.