Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Gabriella Bobba, Ph.D.

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland

Články publikované na portálu

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška uvádí do problematiky vitaminu D a jeho testování v těhotenství. Připravujeme české titulky. 

Přednáška představuje nová technická a klinická data o Elecsys® Vitamin D total včetně uvedení do problematiky vitaminu D. Přednáška je opatřena českými titulky.