Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

PhDr. Hana Čápová

Radioterapeutické oddělení FN Motol

Články publikované na portálu

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. 

Kvalita života obecně i jako jeden z hlavních cílů onkologické léčby,

Přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice, které zazněly na 1. Psychoonkologickém sympóziu v ČR.

Videa a prezentace publikované na portálu

Předposlední fázi psychické odevzy pacienta na stanovení onkologické diagnózy je podle modelu Kübler-Ross  fáze deprese. Pacient prochází náročným vyšetřováním a léčbou, postupně mu ubývá sil, vyčerpávají se obranné mechanismy. V jeho organismu dojde k vyčerpání chemických látek, jejichž distribuce do mozku umožňuje plánování nových věcí, dobrou náladu, rytmické tempo práce a myšlení. Řada onkologických pacientů v této chvíli upadne do deprese. A deprese je vždy nemocí a je třeba ji léčit.                                      

Výsledky průzkumu, jehož cílem bylo ověřit si, že psychiatrická intervence u indikovaných onkologických pacientů vede opravdu ke zlepšení kvality jejich života.

Přednášky s problematikou psychiatrické péče o onkologické pacienty přednesly na 1. Psychoonkologickém sympóziu v žáří 2010 v Brně PhDr. Hana Čápová, klinická psycholožka z Radioterapeutické onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Lila Janáková, odborná lékařka z Psychiatrické léčebny Kosmonosy.