Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Videa a prezentace publikované na portálu

Součástí pracovního setkání onkologů a chirurgů byl i seminář zabývající se stagingem karcinomu rekta. Diskutována byla doporučení ESMO i otázky hrazení jednotlivých výkonů.  

Součástí pracovního setkání onkologů a chirurgů byl i kulatý stůl zabývající se restagingem karcinomu rekta, u kterého je po neoadjuvanci snížena specificita a senzitivita všech metod. 

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.    

Rozhodování o operabilitě a neoperabilitě je často velmi složité a v řadě případů jde o subjektivní hodnocení, založené na zkušenosti daného lékaře z praxe nebo z práce mezioborové indikační komise.

Případ pacienta s rozsáhlou solitární jaterní metastázou. Je takový nález radikálně  chirurgicky resekabilní?

MUDr. Igor Kiss, Ph.D představuje program satelitního sympózia společnosti Roche s názvem "Od léčby k právu", které se konalo ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově.

Kazuistiky publikované na portálu

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Kazuistika s hlasováním se zabývá řešením synchronní resekce jaterních metastáz a přehodnocením postupu během operačního výkonu u pacienta po resekci stenozujícího tumoru  rektosigmatu. 

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší kazuistiku 67 letého pacienta s kolorektálním karcinomem a s metachronní solitární jaterní metastázou.