Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Profesor MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, se narodil v r. 1962 v Praze. V r. 1987 promoval na FVL UK v Praze, v r.1994 složil atestaci z interního lékařství II. Stupně, v r.1996 z nefrologie. Po promoci nastoupil na I. interni kliniku 1. LF v Praze 2, kde se od r. 1990 začal systematicky věnovat nefrologii. V roce 1999 přešel do pozice vedoucího nefrologa ve FN Královské Vinohrady v Praze 10, kterou zastával do r. 2002, kdy přešel na II. interni kliniku 3. LF UK, kde působí dosud. Od r. 2005 vede Dialyzační středisko ve FNKV, které provozuje firma Fresenius Medical Care. V r. 2001 obhájil kandidátskou práci, v r. 2004 se habilitoval z vnitřního lékařství, v r.2011 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V r. 2005 obdržel titul Fellow of American Soc. Nephrology, v r. 2010 titul Distinguish Fellow of ERA-EDTA. V r. 1998 absolvoval roční Fellowship ISN na Heidelberg Univerzität v Německu pod vedením světově prosnulého prof. E. Ritze, který jej významně ovlivnil v jeho další kariéře.

Ve své profesní kariéře se v minulosti věnoval především IgA nefropatii, systémovým chorobám s postižením ledvin, renálním biopsiím, v současné době problematice diabetické nefropatie a epidemiologie CKD.

Dr. Rychlík je spolueditorem šesti monografii, z nichž nejvýznamnější, týkající se diabetické nefropatie, vyšla v r. 1999 v Oxford University Press. Dále je autorem či spoluautorem více než 20 kapitol v monografiích zahraničních i českých, je autorem či spoluautorem více než 250 odborných článků. Je úspěšným řešitelem/spoluřešitelem řady grantů IGA a spoluřešitelem tří grantů EU. Jeho H-index činí 11. Za své práce získal několik národních i mezinárodních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena ERA/EDTA za nejlepší abstrakt autorů do 40 let (1999), Cena J. Broda (2000), Cena ČNS (2004), Cena ISBP na nejlepší abstrakt (2008).

Dr. Rychlík se dlouhodobě věnuje též organizátorské a výukové činnosti na poli nefrologie v tuzemsku i zahraničí – v r. 1992 spoluzaložil Klub mladých nefrologů ČNS (do r. 1997 byl jeho sekretářem), v r. 1994 Český registr renálních biopsií, v r. 2006 Registr dialyzovaných pacientů. V letech 2004–6 působil jako vědecký sekretář ČNS, 2006-8 byl předsedou ČNS, 2008-11 působil jako Ordinary Council Member ERA-EDTA. V průběhu let organizoval řadu pracovních setkáni nefrologů v ČR na národní i mezinárodní úrovni (nejvýznamnější: Prezident kongresu ČNS 2008, opakovaně Prezident Edukačního symposia ČNS, vědecký sekretář 48.kongresu ERA-EDTA 2011). Je Managing Editor Case Reports in Nephrology and Urology, členem redakční rady časopisů Kidney Blood Pressure Research, šéfredaktorem české verze Current Opinion in Hypertension and Nephrology.

Ve volném čase se věnuje sportu (založil tradici ERA-EDTA Renal Run) a cestovaní.