Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

PhDr. Ivana Plechatá

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno; webový portál OZdravotnictvi.cz

PhDr. Ivana Plechatá

PhDr. Ivana Plechatá (*1965 v Praze) studovala Střední zdravotnickou školu a následně v roce 1987 absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. Po roce 1989 se začala politicky angažovat nejdříve v Občanském Fóru a následně pracovala jako vedoucí politického sekretariátu ODS. V roce 1994 přijala nabídku tehdejšího premiéra V. Klause a stala se jeho poradkyní na Úřadu vlády. V roce 1996 úspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny a vykonávala poslanecký mandát až do mimořádných voleb v roce 1998. V parlamentu pracovala ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a byla členkou stálé delegace v Radě Evropy. V roce 1998 se rozhodla ukončit politickou kariéru a věnovat se práci v neziskovém sektoru. Stala se ředitelkou Domova Sue Ryder v Praze, který poskytuje komplexní zdravotně – sociální služby seniorům. V roce 2007 přešla z pozice národní ředitelky do pozice regionální ředitelky pro Evropu a měla na starosti koordinaci mezinárodních projektů Sue Ryder v oblasti jihovýchodní Evropy (Albánie, Kosovo, Bosna. Makedonie) ale také v africkém Malawi. Projekty zajišťovaly přístup potřebných pacientů ke specifické zdravotní péči (např. paliativní péče pro onkologicky nemocné).

V současnosti pracuje třetím rokem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně na klinice dětské onkologie. Současně založila a vede webový portál OZdravotnictvi.cz, který předkládá a vyjadřuje se k aktuálním tématům českého zdravotnictví. Se články PhDr. Plechaté je možné se seznámit také ve Zdravotnických novinách či v Medical Tribune. 

Články publikované na portálu

Co bude s českým zdravotnictvím po volbách? Zveme vás na živé internetové vysílání předvolební debaty o zdravotnictví na stránkách MojeMedicina v úterý 15. října 2013 od 15.00 hodin. 

Videa a prezentace publikované na portálu

15. října proběhla předvolební debata stínových ministrů a zdravotnických expertů osmi politických stran, které se účastní předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Debata byla vysílána živě na portálu MojeMedicina. Podívejte se na její celý záznam a připravte se na volby.