Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

Videa a prezentace publikované na portálu

GIT toxicita je významným faktorem, který limituje eskalaci dávky radioterapie a je vždy potřeba zvažovat možný přínos léčby a její rizika pro trávící trakt. Přednáška je určena pro praktické lékaře.

Endoskopické metody jsou neoddělitelnou součástí škály vyšetřovacích metod využívaných v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacienta s nádorem žaludku. Přednášející představuje endoskopické techniky, jako je chromoendoskopie, zvětšování obrazu, zobrazení s vysokým rozlišením a zobrazení pomocí filtrovaného svazku světla, které přinášejí řadu nových diagnostických možností, včetně identifikace časných slizničních změn, cíleného odběru vzorků a terapeutického užití endopskopie. Široké uplatnění u vyšetřování nádorů žaludku nachází také endosonografie, která umožňuje i vyšetření širokého okolí nádoru.