Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Jan Šperl, CSc.

IKEM Praha, Klinika hepatogastroenterologie

Videa a prezentace publikované na portálu

Podmínkou úspěšného programu transplantace jater je správný výběr kandidátů a zejména jejich včasné odeslání do TX centra. Spolupráce TX centra s regionálními gastroenterology, internisty i praktickými lékaři je pro úspěch programu vysoce důležitá. Indikace k transplantaci jater se stále rozšiřují.

Závěrem současných znalostí o rizikových faktorech HCC jsou doporučení pro sreening. Screening zlepšuje přežití rizikových pacientů.

NAFLD, NASH jsou významným rizikovým faktorem HCC. Primární prevence je prevencí vzniku obezity, sekundární prevence znamená screening HCC u NASH cirhóz i u kryptogenních cirhóz. Screeningem HCC se rozumí pravidelné USG vyšetření jater nejméně jednou ročně. NAFLD je současně jaterní složka, konsekvence i příčina metabolického syndromu (MS) jehož společným metabolickou charakteristikou je inzulinorezistence. Zvýšený energetický příjem ve spojení se sníženou pohybovou aktivitou jsou hlavní příčiny epidemie obezity, které u geneticky predisponovaných jedinců spouští rozvoj MS a NAFLD.