Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Mgr. Jana Burešová

Články publikované na portálu

Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, Mamma HELP pomáhá nemocným ženám již 13 let. Rozhovor o činnosti sdružení.

Představujeme ONKO Unii, platformu, která se zaměřuje především na nádorová onemocnění žen, rakovinu prsu, děložního čípku a vaječníků.

Pacienty s revmatickými chorobami, jejich přátele, rodinné příslušníky, lékaře a zdravotní sestry oboru revmatologie sdružuje již od roku 1991občanské sdružení Revma Liga.

Co nejvíce informací ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým se snaží zprostředkovat občanské sdružení Nejsi na to sama. Nabízí jim i second opinion, tedy názor druhého lékaře na stanovenou diagnózu a postup léčby. Do projektu se zapojili přední odborníci z České republiky.

Žít se stomií není jednoduché, lidé se jí musí přizpůsobit a upravit svoji stravu, pitný režim i další aktivity. Informacemi o Českém ILCO - dobrovolném sdružení stomiků pokračuje náš seriál, ve kterém představujeme  pacientské organizace.

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

Česká asociace pro revmatické choroby (CARD) pomáhá pacientským organizacím zprostředkovat informace především v souvislosti s biologickou léčbou. Původně vznikla pro pacienty s revmatickým onemocněním, dnes zastupuje také organizace sdružující nemocné s psoriázou, atopickým ekzémem, osteoporózou nebo Crohnovou chorobou.

Počty pacientů s maligními lymfomy se zvyšují, podle statistik jde o třetí nejrychleji narůstající onkologické onemocnění.

Občanské sdružení OnkoMaják se svými projekty snaží zlepšit informovanost veřejnosti o rakovině a nutnosti prevence.

Originální léky obsahují zcela novou účinnou látku nebo novou kombinaci účinných látek. Generické léky se s originálními shodují v základní účinné látce, ale mohou se lišit přídavnými složkami.