Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Mgr. Jana Burešová

Články publikované na portálu

Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, Mamma HELP pomáhá nemocným ženám již 13 let. Rozhovor o činnosti sdružení.

Představujeme ONKO Unii, platformu, která se zaměřuje především na nádorová onemocnění žen, rakovinu prsu, děložního čípku a vaječníků.

Pacienty s revmatickými chorobami, jejich přátele, rodinné příslušníky, lékaře a zdravotní sestry oboru revmatologie sdružuje již od roku 1991občanské sdružení Revma Liga.

Co nejvíce informací ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým se snaží zprostředkovat občanské sdružení Nejsi na to sama. Nabízí jim i second opinion, tedy názor druhého lékaře na stanovenou diagnózu a postup léčby. Do projektu se zapojili přední odborníci z České republiky.

Žít se stomií není jednoduché, lidé se jí musí přizpůsobit a upravit svoji stravu, pitný režim i další aktivity. Informacemi o Českém ILCO - dobrovolném sdružení stomiků pokračuje náš seriál, ve kterém představujeme  pacientské organizace.

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných, o.s. (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací, sjednocující pacienty po transplantaci, kteří se i po složité operaci věnují svému dřívějšímu koníčku, tj. sportu.

Česká asociace pro revmatické choroby (CARD) pomáhá pacientským organizacím zprostředkovat informace především v souvislosti s biologickou léčbou. Původně vznikla pro pacienty s revmatickým onemocněním, dnes zastupuje také organizace sdružující nemocné s psoriázou, atopickým ekzémem, osteoporózou nebo Crohnovou chorobou.

Počty pacientů s maligními lymfomy se zvyšují, podle statistik jde o třetí nejrychleji narůstající onkologické onemocnění.

Občanské sdružení OnkoMaják se svými projekty snaží zlepšit informovanost veřejnosti o rakovině a nutnosti prevence.

Originální léky obsahují zcela novou účinnou látku nebo novou kombinaci účinných látek. Generické léky se s originálními shodují v základní účinné látce, ale mohou se lišit přídavnými složkami.