Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Jana Karešová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Články publikované na portálu

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

Videa a prezentace publikované na portálu

V průběhu 2. pražského mezioborového onkologického kolokvia v pátek dne 27. ledna 2011 natočil portál MojeMedicína rozhovor s hlavní autorkou knihy Praktické rady pro onkologické pacienty Janou Karešovou.

Praktická příručka pro blízké nemocných s nádorovým onemocněním, která jim pomáhá být oporou po dobu protinádorové léčby, byla představena na 2.  pražském mezioborovém kolokviu 28. ledna v Praze.