Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

Centrum nanotechnologií VŠB TUO

Články publikované na portálu

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

Rozvoj a zapojení nových moderních molekulárně-genetických technologií na úrovni DNA, genů a genové exprese může přinést nové informace o vlivu a případné genotoxicitě nanočástic na organismus.

Nanotechnologie přichází s novými materiály, u kterých neznáme přesně všechna rizika. Obezřetnost před neuváženým nadužíváním nanomateriálů je nutná.