Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Jana Přibylová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška zahrnuje kompletní přehled a hodnocení všech modalit farmakologické léčby metastatického karcinomu prsu a je ukončena algoritmem léčby metastatického karcinomu prsu s pravděpodobným zařazením nových postupů.