Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Články publikované na portálu

Brožurka o prevenci, diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Vzácné nádory gastrointestinálního traktu.